На запыт знайшлося 2483 артыкулы

 1. 141
  неволничий, гл. невольничий
 2. 142
  неволничо прысл. па-нявольніцку, па-рабску
 3. 143
  неволный, гл. невольный
 4. 144
  неволство, гл. невольство
 5. 145
  невольникъ, неволникъ наз.
  1. раб, нявольнік; зняволены, палонны; прыгонны
  2. перан. чалавек, які знаходзіцца пад уплывам, уладаю чаго-н.
 6. 146
  невольница, неволница наз. раба, нявольніца; прыгонная
 7. 147
  невольничий, неволничий прым. нявольніцкі, рабскі; параўн. неволницкий, неволнический
 8. 148
  невольный, неволный прым.
  1. нявольны; які знаходзіцца ў прыгоннай залежнасці
  2. зроблены супраць волі ці па няведанні
  3. у знач. наз. нявольнік, раб; прыгонны
 9. 149
  невольство, неволство наз.
  1. тое, што і неволя I 1
  2. тое, што і неволя I 2
  3. турэмнае зняволенне
 10. 150
  неволя I наз.
  1. адсутнасць незалежнасці, свабоды; палітычны, рэлігійны прыгнёт, падпарадкаванне; параўн. невольство 1
  2. стан асабістай залежнасці; палон; няволя, рабства; прыгонная залежнасць; перан. стан духоўнай залежнасці (у рэлігійным разуменні); параўн. невольство 2
  3. патрэба, неабходнасць; цяжкае становішча; прымус
  неволею, по неволи супраць волі, насуперак жаданню; з прымусу
 11. 151
  неволя II прысл. абавязкова; неабходна
 12. 152
  невоместимый дзеепрым.
  1. тое, што і невместимый 1
  2. тое, што і невместимый 2
 13. 153
  невонтпливе, невотпливе прысл. ад невонтпливый
 14. 154
  невонтпливый прым. які не выклікае сумнення, бясспрэчны, безумоўны; надзейны, пэўны; моцны
 15. 155
  невотпливе, гл. невонтпливе
 16. 156
  невписанье наз. неўпісанне
 17. 157
  невпокой, гл. неупокой
 18. 158
  невпокойный прым. ад невпокой
 19. 159
  неврадовне, гл. неурадовне
 20. 160
  невреденый дзеепрым. якога не мучаць; які не церпіць пакут

Паведаміць пра недакладнасьць