На запыт знайшлося 35 артыкулаў

 1. 1
  джа!, междомет. — междометие побуждения: ну! Нсл. 128.
  Дзеці, джа! Гэй вы, джа! Нсл.
 2. 2
  джанджараха -ахі -асе, ж. — длинный пасуший кнут. Варсл.
 3. 3
  джаргануць, — см. под джоргаць
 4. 4
  джвікнуць -ну -неш -не,
  1. ударить чем-л. гибким, стегнуть. Дсл. 166.
  Джвікні кабылу, бо не бяжыць. Дсл.
  2. о быстром исполнении какого-л. действия. Дсл. 166.
  Джвікнуў чарачку гарэлкі на вакзале й паехаў далей. Дсл.
 5. 5
  джвыр -ру, дат., предл. -ру, м. — гравий. Шсл.
  Цэлы вальляк джвыру ў качкі. Лядно Пух. (Шсл.).
 6. 6
  джвыроўка -ўкі -ўцы, ж. — ружье со стволом из витой стали. Шсл.
  Дастаў добрую джвыроўку. Лядно Пух. (Шсл.).
 7. 7
  джгала -ла, предл. -ле; мн. ч. -лы, ср. — жало. МГсл.; БНсл.
  Вужака вызінула джгала. Гсл.
 8. 8
  джґаліць -лю -ліш -ле, несоверш. — жалить.
  Як чужаземцы секлі лес, сьмяротны жаль у сэрца лез, гадзюкай джгаліў жаль цяжкі. Крушына: Творы, 155.
 9. 9
  джґаніна -ны -не, ж. — сечение розгами. Нсл. 128.
  Будзе табе сядні джганіна. Нсл.
 10. 10
  джґануць, джґнуць, — см. под джґаць
 11. 11
  джґаньне -ня, предл. -ню; мн. ч. -ні -няў, отгл. имя сущ. к джгаць, джгацца,
  1. жаление. Нсл. 128.
  Джганьне камароў. Нсл.
  2. хлестание чем-л. гибким. Нсл. 128.
  Джганьням вока высьцябаў. Нсл.
  3. перен. — осушение рюмки до дна. Нсл. 128.
  Частае тваё джганьне, калі б не пашкодзіла часам. Нсл.
 12. 12
  джґацца -аюся -аешся,
  1. иметь способность кусаться (жалить, С.) Нсл. 128; Юрсл.
  Камары балюча джгаюцца. Нсл.
  Соверш. наджґацца, а) напиться (жалом, С.) Нсл. Камары наджгаліся крыві. Нсл. б) напиться до пьяна. Нсл. Наджгаўся добра, ледзь паузець. Нсл.
  2. иметь навык хлестать других. Нсл. 128.
  Однкрат. джґнуцца — удариться.
  Лобам аб вушак джгнуўся. Нсл.
  3. хлестаться веником (моющемуся в бане с паром). Юрсл.
  Можа гадзіну джгаецца венікам і просе паддаць. Юрсл.
 13. 13
  джґаць, Нсл., джгаць, Шсл.
  1. кусать, жалить, Гсл.; Нсл. 128. жалить (о насекомых и крапиве). Юрсл.; БНсл.
  Камары джгаюць цела. Нсл.
  2. сечь больно. Нсл. 128.
  Цябе часта джгаюць у школе. Нсл.
  3. перен. — пить хмельное. Нсл. 128.
  4. перен. — быстро идти, ехать, Шсл. бежать. Юрсл.; Варсл.
  5. хлестать веником (моющегося в бане с паром). Юрсл.
  Джгай па храсткох, каб даняло. Юрсл.
  джґануць, джґнуць уеш -нець -нем -ніце, однкрат.
  1. ужалить. Нсл. 128; Шсл; БНсл.
  Пшчала джгнула, джагнула. Нсл. Пшчала як джгне! Ст. Сымона быццам хто жыгалам джгнуў. Акула 456.
  2. однкрат. к джгаць 2
  Джгні яго добра дубцом. Нсл.
  3. устремиться, кинуться куда-л. Ар.
  абаджґаць,
  1. высечь, наказать розгами, плетью. Дсл.
  Як абаджгалі, дык і паправіўся. Нсл. Матка сына абаджгала. Дсл.
  2. о действии каком-л., энергично и быстро исполненом; напр. обогнать. Дсл.
  Я яго на сваёй кабыле абаджгаў. Дсл.
  наджґаць,
  1. нажалить, накусать. Нсл. 304.
  2. посечь, нахлестать. Нсл.
  Наджгаюць табе за гэта сьпіну бізуном. Нсл.
 14. 14
  джґнуцца, — см. под джгацца
 15. 15
  джґун -уна, предл. -уну, зват. -уне, м. — Непоседливый озорный мальчик, подросток. Варсл.
  Гэны джгун нікому спуску ня дасьць: ён да кажнага прычэпіцца. Варсл.
 16. 16
  джмухнуць (джмухнуць, Бяльсл.) -ну -неш -не, однкрат.
  1. побежать, броситься. Юрсл.
  Цяліца джмухнула пераз плот, а йдзе ты яе дажанеш. Юрсл.
  2. ударить. Юрсл.
  3. дунуть. Бяльсл.
  Як джмухнуў, дык попел на ўсі бакі паразьляцеўся. Парадзіна Імсьц. (Бяльсл.)
 17. 17
  джмыхнуць -ну -неш -не, однкрат.
  1. чмыхнуть. Юрсл.
  Паднесла цяляці пойла, а йдзе ты бачыў, каб піць: толькі джмыхнула.
  2. побежать. Юрсл.
  Я вяла, вяла, а яна вырвалася й джмыхнула ў канюшыну. Юрсл.
 18. 18
  джога -огі -озе, ж., общ.? — острый на язык человек, находчивый. Бяльсл.
  Яна джога, голымі рукамі яе ня возьмеш. Горкі Краснап. (Бяльсл.).
 19. 19
  джогі -гая -гае — бодрый, бойкий. Юрсл.
  Джогія дзяцюкі, няма што сказаць. Юрсл.
 20. 20
  джогнуць -ну -неш -не, однкрат. — стегнуть. Варсл.
  Ён джогнуў трэйчы пугаю па каню, а конь ані зь месца. Варсл.

Паведаміць пра недакладнасьць