На запыт знайшлося 332 артыкулы

 1. 101
  бахнуцца зак. бахнуся, бахнешся, бахнецца, бахнемся, бахнецеся, бахнуцца; бахніся, бахніцеся; бахнуўся, бахнулася, бахнуліся; бахнуўшыся
 2. 102
  бахнуць зак. бахну, бахнеш, бахне, бахнем, бахнеце, бахнуць; бахні, бахніце; бахнуў, бахнула, бахнулі; бахнуўшы
 3. 103
  бацнуцца зак. бацнуся, бацнешся, бацнецца, бацнемся, бацнецеся, бацнуцца; бацніся, бацніцеся; бацнуўся, бацнулася, бацнуліся; бацнуўшыся
 4. 104
  бацнуць зак., каго-што бацну, бацнеш, бацне, бацнем, бацнеце, бацнуць; бацні, бацніце; бацнуў, бацнула, бацнулі; бацнуўшы
 5. 105
  бачыцца незак. бачуся, бачышся, бачыцца, бачымся, бачыцеся, бачацца; бачыўся, бачылася, бачыліся; бачачыся
 6. 106
  бачыць незак., каго-што бачу, бачыш, бачыць, бачым, бачыце, бачаць; бачыў, бачыла, бачылі; бачаны; бачачы
 7. 107
  баяцца незак., безас. баецца; баялася
 8. 108
  баяць незак., што баю, баеш, бае, баем, баеце, баюць; бай, байце; баяў, баяла, баялі; баючы
 9. 109
  бегацца незак., безас. бегаецца; бегалася
 10. 110
  бегаць незак. бегаю, бегаеш, бегае, бегаем, бегаеце, бегаюць; бегай, бегайце; бегаў, бегала, бегалі; бегаючы
 11. 111
  бегчы незак. бягу, бяжыш, бяжыць, бяжым, бежыце, бягуць; бяжы, бяжыце; бег, бегла, беглі; бягучы; бегучы
 12. 112
  бедаваць незак. бядую, бядуеш, бядуе, бядуем, бядуеце, бядуюць; бядуй, бядуйце; бедаваў, бедавала, бедавалі; бядуючы
 13. 113
  бедніцца незак. беднюся, беднішся, бедніцца, беднімся, бедніцеся, бедняцца; бедніся, бедніцеся; бедніўся, беднілася, бедніліся; беднячыся
 14. 114
  беларусізавацца зак. і незак. беларусізуюся, беларусізуешся, беларусізуецца, беларусізуемся, беларусізуецеся, беларусізуюцца; беларусізуйся, беларусізуйцеся; беларусізаваўся, беларусізавалася, беларусізаваліся; беларусізуючыся, беларусізаваўшыся
 15. 115
  беларусізаваць зак. і незак., каго-што беларусізую, беларусізуеш, беларусізуе, беларусізуем, беларусізуеце, беларусізуюць; беларусізуй, беларусізуйце; беларусізаваў, беларусізавала, беларусізавалі; беларусізаваны; беларусізуючы, беларусізаваўшы
 16. 116
  белітрызаваць зак. і незак., што белітрызую, белітрызуеш, белітрызуе, белітрызуем, белітрызуеце, белітрызуюць; белітрызуй, белітрызуйце; белітрызаваў, белітрызавала, белітрызавалі; белітрызаваны; белітрызуючы, белітрызаваўшы
 17. 117
  берагчы незак., каго-што берагу, беражэш, беражэ, беражом, беражаце, берагуць; беражы, беражыце; бярог, берагла, берагло, бераглі; беражоны; берагучы
 18. 118
  берагчыся незак. берагуся, беражэшся, беражэцца, беражомся, беражацеся, берагуцца; беражыся, беражыцеся; бярогся, бераглася, бераглося, берагліся; берагучыся
 19. 119
  бесемераваць зак. і незак., што бесемерую, бесемеруеш, бесемеруе, бесемеруем, бесемеруеце, бесемеруюць; бесемеруй, бесемеруйце; бесемераваў, бесемеравала, бесемеравалі; бесемеруючы, бесемераваўшы
 20. 120
  бетанавацца незак. бетануецца, бетануюцца; бетанаваўся, бетанавалася, бетанаваліся

Паведаміць пра недакладнасьць