На запыт знайшлося 382 артыкулы

 1. 1
  работа -
  1. (действие) работа, -ты;
  2. (труд, его результат) праца, -цы
  работа безотказная - работа безадмоўная
  работа в локальной сети - работа ў лакальнай сетцы
  работа выхода носителей заряда ричардсоновская - работа выхаду носьбітаў зараду рычардсанаўская
  работа научно-исследовательская (НИР) - работа навукова-даследчая (НДР)
  работа плановая - работа планавая
  работа пластического разрушения - работа пластычнага разбурэння
  работа по созданию банка данных - работа па стварэнні банка даных
  работа совместная - работа сумесная
  работа удельная - работа ўдзельная
  работа устойчивая - работа ўстойлівая
  работа хоздоговорная - работа гаспадарчадагаворная
 2. 2
  работать - працаваць
  работать в номинальном режиме - працаваць у намінальным рэжыме
  работать в режиме синхронизации - працаваць у рэжыме сінхранізацыі
 3. 3
  работающий - працуючы
 4. 4
  работоспособность - працаздольнасць, -ці
  работоспособность металла остаточная - працаздольнасць металу астаткавая
  работоспособность модели - працаздольнасць мадэлі
  работоспособность оптимальная - працаздольнасць аптымальная
  работоспособность остаточная - працаздольнасць астаткавая
  работоспособность трубных сталей - працаздольнасць трубных сталей
 5. 5
  работы - работы, -т
  работы важнейшие - работы важнейшыя
  работы госбюджетные - работы дзяржбюджэтныя
  работы дезактивационные - работы дэзактывацыйныя
  работы доводочные - работы даводачныя
  работы опытно-конструкторские (ОКР) - работы доследна-канструктарскія (ДКР)
  работы по дезактивации - работы па дэзактывацыі
  работы по демонтажу - работы па дэмантажу
  работы по договору - работы па дагавору
  работы по теоретическому обоснованию - работы па тэарэтычным абгрунтаванні
  работы профилактические - работы прафілактычныя
  работы пусконаладочные - работы пусканаладачныя
 6. 6
  рабочий - рабочы
 7. 7
  равенство ср. - роўнасць, -ці ж.
 8. 8
  равновесие ср. - раўнавага, -гі ж.
  равновесие локальное термодинамическое - раўнавага лакальная тэрмадынамічная
  равновесие теплового потока - раўнавага цеплавога патоку
  равновесие термодинамическое - раўнавага тэрмадынамічная
  равновесие фазовое - раўнавага фазавая
 9. 9
  равновесный - раўнаважны
 10. 10
  равномерно - раўнамерна
  равномерно ограниченный - раўнамерна абмежаваны
  равномерно пригодный - раўнамерна прыгодны
  равномерно распределённый - раўнамерна размеркаваны
 11. 11
  равномерность - раўнамернасць, -ці
 12. 12
  равномерный - раўнамерны
 13. 13
  равнонапряжённый - роўнанапружаны
 14. 14
  равный - роўны
 15. 15
  радиально-симметричный - радыяльна-сіметрычны
 16. 16
  радиальный - радыяльны
 17. 17
  радиационно-модифицированный - радыяцыйна-мадыфікаваны
 18. 18
  радиационно-столкновительный - радыяцыйна-сутыкняльны
 19. 19
  радиационно-технологический - радыяцыйна-тэхналагічны
 20. 20
  радиационный - радыяцыйны

Паведаміць пра недакладнасьць