На запыт знайшлося 46 артыкулаў

 1. 1
  частица -
  1. (небольшая часть) часцінка, -кі;
  2. (элементарная) часціца, -цы
  частица аэрозольная - часцінка аэразольная
  частица безмассовая - часціца бязмасавая
  частица векторная - часціца вектарная
  частица виртуальная - часціца віртуальная
  частица высокоэнергетическая - часціца высокаэнергетычная
  частица декорирующая - часцінка дэкарыруючая [дэкарыравальная]
  частица дисперсная - часцінка дысперсная
  частица заряженная -
  1. часцінка зараджаная;
  2. часціца зараджаная
  частица квантовая - часціца квантавая
  частица контролируемая - часцінка кантралюемая
  частица крупная - часцінка буйная
  частица люминофора - часцінка люмінафору
  частица металлическая - часцінка металічная
  частица отдельная -
  1. часцінка асобная;
  2. часціца асобная
  частица поглощающая - часцінка паглынаючая
  частица полимерная - часцінка палімерная
  частица полимерного связующего - часцінка палімернага звязваючага
  частица поляризованная - часціца палярызаваная
  частица радиоактивная - часцінка радыеактыўная
  частица сажи - часцінка сажы
  частица связующего - часцінка звязваючага
  частица скалярная - часціца скалярная
  частица со спином - часціца са спінам
  частица сферическая - часцінка сферычная
  частица сферически-симметричная - часцінка сферычна-сіметрычная
  частица твёрдая - часцінка цвёрдая
  частица углеродсодержащая - часцінка вугляродзмяшчальная
  частица ускоренная -
  1. часцінка паскораная;
  2. часціца паскораная
  частица элементарная - часціца элементарная
 2. 2
  частицы -
  1. часцінкі, -нак;
  2. часціцы, -ціц
  частицы биологические - часцінкі біялагічныя
  частицы высокой энергии - часціцы высокай энергіі
  частицы загрязнителя - часцінкі забруджвальніка
  частицы одинакового радиуса - часцінкі аднолькавага радыуса
 3. 3
  частично - часткова
  частично упорядоченный - часткова ўпарадкаваны
 4. 4
  частичный - частковы
 5. 5
  частное сущ., ср. - дзель, дзелі ж.
 6. 6
  частный -
  1. (индивидуальный) прыватны;
  2. (отдельный, конкретный) асобны;
  3. (не общий) частковы
 7. 7
  часто - часта
 8. 8
  частота - частата, -ты
  частота биений - частата біццяў
  частота вращения - частата вярчэння
  частота высокая (ВЧ) - частата высокая (ВЧ)
  частота генерации - частата генерацыі
  частота гиперзвуковая - частата гіпергукавая
  частота звука - частата гуку
  частота звуковая - частата гукавая
  частота излучения - частата выпраменьвання
  частота изменения потерь - частата змянення страт
  частота изменяющаяся - частата змяняльная
  частота источника питания - частата крыніцы сілкавання
  частота квантовая - частата квантавая
  частота классическая - частата класічная
  частота колебаний - частата ваганняў
  частота модуляции - частата мадуляцыі
  частота нагружения - частата нагружэння
  частота низкая (НЧ) - частата нізкая (НЧ)
  частота нормальных колебаний - частата нармальных ваганняў
  частота нулевая - частата нулявая
  частота обращения - частата абарачэння
  частота основная - частата асноўная
  частота перехода - частата пераходу
  частота появления - частата з'яўлення
  частота пространственная - частата прасторавая
  частота рабочая - частата рабочая
  частота резонансная - частата рэзанансная
  частота сверхвысокая (СВЧ) - частата звышвысокая (ЗВЧ)
  частота смещения - частата зрушэння
  частота собственная - частата ўласная
  частота столкновений - частата сутыкненняў
  частота удвоенная - частата падвоеная
  частота ядерного квадрупольного резонанса - частата ядзернага квадрупольнага рэзанансу
 9. 9
  частотно-вырожденный - частотна-выраджаны
 10. 10
  частотный - частотны
 11. 11
  частоты - частоты, -тот
  частоты близкие - частоты блізкія
  частоты встречных волн - частоты сустрэчных хваль
  частоты разные - частоты розныя
  частоты совпадающие - частоты супадаючыя
 12. 12
  часть - частка, -кі
  часть значительная - частка значная
  часть инструмента напайная - частка інструменту напайная
  часть инструмента рабочая - частка інструменту рабочая
  часть монопольная - частка манапольная
  часть некоторая - частка некаторая
  часть нефти высокомолекулярная - частка нафты высокамалекулярная
  часть основная - частка асноўная
  часть спектра видимая - частка спектра бачная
  часть температурно-зависимая - частка тэмпературна-залежная
  часть уравнения левая - частка ўраўнення левая
  часть уравнения правая - частка ўраўнення правая
 13. 13
  час (ч) м. - гадзіна (гадз), -ны ж.
 14. 14
  чебышёвский - чабышоўскі
 15. 15
  червячный - чарвячны
 16. 16
  через - праз
  через дискретные промежутки времени - праз дыскрэтныя прамежкі часу
  через объём полупроводника - праз аб'ём паўправадніка
  через последовательность бифуркаций - праз паслядоўнасць біфуркацый
 17. 17
  черенковский - чаранкоўскі
 18. 18
  чернота - чарната, -ты
 19. 19
  чёрный - чорны
 20. 20
  чертёж - чарцёж, -цяжа
  чертёж детали - чарцёж дэталі
  чертёж сборочных единиц - чарцёж зборачных адзінак

Паведаміць пра недакладнасьць