На запыт знайшлося 59 артыкулаў

 1. 1
  халькогенид - халькагенід, -ду
  халькогенид свинца - халькагенід свінцу
 2. 2
  халькогенидный - халькагенідны
 3. 3
  хаос - хаос, -су
  хаос динамический - хаос дынамічны
 4. 4
  хаотический - хаатычны
 5. 5
  характер -
  1. (мат. объект) характар, -ра;
  2. в др. знач. характар, -ру
  характер анизотропный - характар анізатропны
  характер воздействия - характар уздзеяння
  характер изменения с течением времени - характар змянення з цягам часу
  характер изменения со временем - характар змянення з часам
  характер непрерывный -
  1. характар бесперапынны;
  2. характар неперарыўны
  характер приоритетный - характар прыярытэтны
  характер разный - характар розны
  характер свободной группы - характар свабоднай групы
  характер сложный - характар складаны
  характер циркуляции расплава - характар цыркуляцыі расплаву
 6. 6
  характеризовать - характарызаваць
 7. 7
  характеризоваться - характарызавацца
  характеризоваться значительно меньшей инерционностью - характарызавацца значна меншай інерцыйнасцю
 8. 8
  характеризующийся - які характарызуецца
 9. 9
  характеристика - характарыстыка, -кі
  характеристика агрегированная - характарыстыка агрэгіраваная
  характеристика амплитудно-отстроечная - характарыстыка амплітудна-адладжвальная
  характеристика аналогичная - характарыстыка аналагічная
  характеристика аппаратурная - характарыстыка апаратурная
  характеристика близкая к идеальной - характарыстыка, блізкая да ідэальнай
  характеристика вероятностная - характарыстыка імавернасная
  характеристика вольт-амперная (ВАХ) - характарыстыка вольт-амперная (ВАХ)
  характеристика временная - характарыстыка часавая
  характеристика геометрическая - характарыстыка геаметрычная
  характеристика динамическая - характарыстыка дынамічная
  характеристика заданная - характарыстыка зададзеная
  характеристика идеальная - характарыстыка ідэальная
  характеристика информационная - характарыстыка інфармацыйная
  характеристика кинетическая - характарыстыка кінетычная
  характеристика конструктивная - характарыстыка канструктыўная
  характеристика косинусная - характарыстыка косінусная
  характеристика линейная - характарыстыка лінейная
  характеристика механическая - характарыстыка механічная
  характеристика наиболее существенная - характарыстыка найбольш істотная
  характеристика наилучшая - характарыстыка найлепшая
  характеристика независимая - характарыстыка незалежная
  характеристика нелинейная - характарыстыка нелінейная
  характеристика необходимая - характарыстыка неабходная
  характеристика нулевая - характарыстыка нулявая
  характеристика оптимальная - характарыстыка аптымальная
  характеристика оптическая - характарыстыка аптычная
  характеристика основная - характарыстыка асноўная
  характеристика отражательная - характарыстыка адлюстравальная
  характеристика паспортная - характарыстыка пашпартная
  характеристика поверхностная - характарыстыка паверхневая
  характеристика поглощательная - характарыстыка паглынальная
  характеристика положительная - характарыстыка дадатная
  характеристика поля - характарыстыка поля
  характеристика пороговая - характарыстыка парогавая
  характеристика преобразования - характарыстыка пераўтварэння
  характеристика процесса - характарыстыка працэсу
  характеристика прочностная - характарыстыка трываласная
  характеристика системы - характарыстыка сістэмы
  характеристика сложности - характарыстыка складанасці
  характеристика спектральная - характарыстыка спектральная
  характеристика структурная - характарыстыка структурная
  характеристика существенная - характарыстыка істотная
  характеристика термодинамическая - характарыстыка тэрмадынамічная
  характеристика термооптическая - характарыстыка тэрмааптычная
  характеристика удельная - характарыстыка ўдзельная
  характеристика физическая - характарыстыка фізічная
  характеристика фоновая - характарыстыка фонавая
  характеристика цветовая - характарыстыка колеравая
  характеристика частотная - характарыстыка частотная
  характеристика эмпирическая - характарыстыка эмпірычная
 10. 10
  характеристики - характарыстыкі, -тык
  характеристики антифрикционные - характарыстыкі антыфрыкцыйныя
  характеристики более высокие - характарыстыкі больш высокія
  характеристики волноводные - характарыстыкі хваляводныя
  характеристики высокие эксплуатационные - характарыстыкі высокія эксплуатацыйныя
  характеристики генерационные - характарыстыкі генерацыйныя
  характеристики динамические - характарыстыкі дынамічныя
  характеристики заданные - характарыстыкі зададзеныя
  характеристики изделий геометрические - характарыстыкі вырабаў геаметрычныя
  характеристики излучения временные - характарыстыкі выпраменьвання часавыя
  характеристики литографические - характарыстыкі літаграфічныя
  характеристики люминесцентные - характарыстыкі люмінесцэнтныя
  характеристики метрологические - характарыстыкі метралагічныя
  характеристики нагруженности элемента - характарыстыкі нагружанасці элемента
  характеристики наиболее существенные - характарыстыкі найбольш істотныя
  характеристики наилучшие - характарыстыкі найлепшыя
  характеристики оптические - характарыстыкі аптычныя
  характеристики поверхностные - характарыстыкі паверхневыя
  характеристики резонансные - характарыстыкі рэзанансныя
  характеристики реологические - характарыстыкі рэалагічныя
  характеристики сверхпроводящие - характарыстыкі звышправодныя
  характеристики светорассеяния угловые - характарыстыкі святлорассеяння вуглавыя
  характеристики спектрально-люминесцентные - характарыстыкі спектральна-люмінесцэнтныя
  характеристики спектральные - характарыстыкі спектральныя
  характеристики спектроскопические - характарыстыкі спектраскапічныя
  характеристики среды - характарыстыкі асяроддзя
  характеристики статистические - характарыстыкі статыстычныя
  характеристики структурные - характарыстыкі структурныя
  характеристики существенные - характарыстыкі істотныя
  характеристики теплофизические - характарыстыкі цеплафізічныя
  характеристики термооптические - характарыстыкі тэрмааптычныя
  характеристики технические - характарыстыкі тэхнічныя
  характеристики требуемые - характарыстыкі патрэбныя
  характеристики триботехнические - характарыстыкі трыбатэхнічныя
  характеристики улучшенные - характарыстыкі палепшаныя
  характеристики физико-механические - характарыстыкі фізіка-механічныя
  характеристики физико-химические - характарыстыкі фізіка-хімічныя
  характеристики фотометрические - характарыстыкі фотаметрычныя
  характеристики фотофизические - характарыстыкі фотафізічныя
  характеристики шумовые - характарыстыкі шумавыя
  характеристики эксплуатационные - характарыстыкі эксплуатацыйныя
  характеристики экспозиционные - характарыстыкі экспазіцыйныя
  характеристики электрические - характарыстыкі электрычныя
  характеристики энергетические - характарыстыкі энергетычныя
 11. 11
  характеристический - характарыстычны
 12. 12
  характеристичность - характарыстычнасць, -ці
  характеристичность наибольшая - характарыстычнасць найбольшая
 13. 13
  характерно - характэрна
 14. 14
  характерный - характэрны
 15. 15
  химволокно - хімвалакно, -на
 16. 16
  химизделие ср. - хімвыраб, -бу м.
 17. 17
  химико-термический - хіміка-тэрмічны
 18. 18
  химико-технологический - хіміка-тэхналагічны
 19. 19
  химически - хімічна
  химически активный - хімічна актыўны
  химически не связанный - хімічна не звязаны
  химически соединённый - хімічна злучаны
  химически чистый - хімічна чысты
 20. 20
  химический - хімічны

Паведаміць пра недакладнасьць