На запыт знайшоўся 21 артыкул

 1. 1
  vocabulary [və'kæbjulərɪ] n слоўнік; слоўнікавы запас
 2. 2
  vocal ['voukəl] a
  1. галасавы
  2. муз. вакальны
 3. 3
  vocation [vou'keɪʃn] n
  1. схільнасць, прызванне
  2. прафесія, занятак
 4. 4
  vocational [vou'keɪʃnəl] a прафесійны
  vocational training прафесійнае навучанне
 5. 5
  vogue [voug] n: be in vogue быць у модзе
 6. 6
  voice [vɔɪs] n
  1. голас
  in a low voice ціха, ціхім голасам
  in a loud voice моцна, гучным голасам
  2. грам. стан
 7. 7
  voiceless ['vɔɪslɪs] a безгалосы, нямы
 8. 8
  volcano [vɔl'keɪnou] n вулкан
 9. 9
  volleyball ['vɔlɪbɔ:l] n валейбол
 10. 10
  volume ['vɔlju:m] n
  1. том
  2. аб'ём
  3. гучнасць (у радыё)
  turn up the volume зрабіць гучней (мацней)
 11. 11
  voluntary ['vɔləntərɪ] a добраахвотны
 12. 12
  volunteer [ˌvɔlən'tɪə] n добраахвотнік
 13. 13
  vomit ['vɔmɪt] v нудзіць, ванітаваць
  I feel like vomiting мне моташна (мне млосна)
 14. 14
  vortex ['vɔ:teks] n вір, віхор
 15. 15
  vote [vout]
  I n
  1. выбарчае права
  2. галасаванне
  3. голас (на выбарах)
  cast one's vote for smb (smth) прагаласаваць за каго-н. (што-н.)
  II v галасаваць
  vote against (for) the motion галасаваць супраць прапановы (за прапанову)
  vote down праваліць пры галасаванні, забалаціраваць
 16. 16
  voter ['voutə] n выбаршчык
 17. 17
  vouch [vautʃ] v ручацца
 18. 18
  voucher ['vautʃə] n квіток, квітанцыя; распіска
  luncheon voucher талон на абед
  travel voucher пуцёўка
 19. 19
  vow [vau] n абяцанне, зарок; прысяга
  make a vow даць прысягу, прысягнуць
 20. 20
  vowel ['vauəl] n лінгв. галосны (гук, літара)

Паведаміць пра недакладнасьць