На запыт знайшлося 399 артыкулаў

 1. 1
  a [eɪ] неазначальны артыкль
 2. 2
  abandon [ə'bændən] v
  1. кідаць, пакідаць
  2. адмаўляцца
 3. 3
  abbey ['æbɪ] n абацтва
 4. 4
  abbreviation [əˌbri:vɪ'eɪʃn] n скарачэнне, абрэвіятура
 5. 5
  ABC [ˌeɪbi:'si:] n
  1. алфавіт, азбука
  2. асновы (чаго-н.)
  ABC of physics асновы фізікі
 6. 6
  abdomen ['æbdəmən] n анат. жывот, брушная поласць
 7. 7
  abduct [əb'dʌkt] v красці, выкрадаць (людзей, дзяцей)
 8. 8
  ability [ə'bɪlətɪ] n здольнасць; уменне
  he has great ability in mathematics у яго вялікія здольнасці да матэматыкі
 9. 9
  able ['eɪbl] a: be able магчы, быць у стане (зрабіць што-н.)
 10. 10
  aboard [ə'bɔ:d] adv на борце; на караблі
 11. 11
  abolish [ə'bɔlɪʃ] v адмяняць, касаваць
 12. 12
  A-bomb ['eɪbɔm] n = atomic bomb атамная бомба
 13. 13
  abound [ə'baund] v быць у дастатку; знаходзіцца ў вялікай колькасці; кішэць
 14. 14
  about [ə'baut]
  I adv
  1. каля, прыблізна
  about six o'clock каля шасці гадзін
  2. усюды, скрозь
  II prep
  1. па
  walk about the room хадзіць па пакоі
  2. у, пры
  I had some money about me пры мне былі грошы
  3. пра, аб, адносна (каго, чаго)
  speak about literature гаварыць пра літаратуру
  be about + inf збірацца (што-н. зрабіць)
 15. 15
  above [ə'bʌv]
  I adv наверсе, уверсе; вышэй
  II prep
  1. над, вышэй
  2. звыш, болей за
  above all найперш, перш-наперш, перш за ўсё
 16. 16
  abroad [ə'brɔ:d] adv за мяжой
  go abroad паехаць за мяжу
  from abroad з-за мяжы
 17. 17
  abrupt [ə'brʌpt] a рэзкі, круты
 18. 18
  absence ['æbsəns] n адсутнасць
 19. 19
  absent ['æbsənt] a: be absent адсутнічаць
 20. 20
  absent-minded [ˌæbsənt'maɪndɪd] a рассеяны, няўважлівы

Паведаміць пра недакладнасьць