На запыт знайшлося 15 артыкулаў

 1. 1
  again [ə'gen] adv (i)зноў
 2. 2
  against [ə'geɪnst] prep супраць, супроць
  against smb's will супраць чыёй-н. волі
  against the background на фоне
 3. 3
  age [eɪdʒ] n
  1. узрост
  what is his age? колькі яму гадоў?
  2. стагоддзе, век; эпоха
  the Middle Ages сярэднія вякі, сярэднявечча
 4. 4
  aged ['eɪdʒɪd] a стары, састарэлы
 5. 5
  agency ['eɪdʒənsɪ] n агенцтва
 6. 6
  agenda [ə'dʒendə] n парадак дня
  the next item on the agenda наступны пункт парадку дня
 7. 7
  agent ['eɪdʒənt] n агент, пасрэднік
 8. 8
  aggravate ['ægrəveɪt] v пагаршаць, абцяжарваць
 9. 9
  aggression [ə'greʃn] n агрэсія, напад
 10. 10
  agitation [ˌædʒɪ'teɪʃn] n
  1. хваляванне, узрушэнне, узрушанасць
  2. агітацыя
 11. 11
  ago [ə'gou] adv (таму) назад
  a year ago год (таму) назад
  long ago даўно
  not long ago нядаўна
 12. 12
  agree [ə'gri:] v згаджацца, пагаджацца; пагадняцца, дамаўляцца
 13. 13
  agreement [ə'gri:mənt] n
  1. згода, дамоўленасць
  come to an agreement прыйсці да пагаднення, пагадзіцца
  2. пагадненне, дагавор
  trade agreement гандлёвае пагадненне
 14. 14
  agricultural [ˌægrɪ'kʌltʃərəl] a сельскагаспадарчы
 15. 15
  agriculture ['ægrɪkʌltʃə] n сельская гаспадарка

Паведаміць пра недакладнасьць