На запыт знайшлося 38 артыкулаў

 1. 1
  academic [ˌækə'demɪk]
  I n выкладчык; прафесар; навуковы супрацоўнік
  II а
  1. акадэмічны
  2. тэарэтычны
 2. 2
  academy [ə'kædəmɪ] n
  1. акадэмія
  the Academy of Sciences Акадэмія навук
  2. спецыяльная навучальная ўстанова
  military academy ваенная акадэмія
 3. 3
  accelerate [ə'kseləreɪt] v паскараць
 4. 4
  accent ['æksənt] n
  1. націск (у слове)
  2. акцэнт
 5. 5
  accept [ək'sept] v прымаць
  accept a present (an invitation) прымаць падарунак (запрашэнне)
 6. 6
  access ['ækses] n
  1. падыход, праход
  2. доступ
 7. 7
  accident ['æksɪdənt] n (няшчасны) выпадак
  by accident выпадкова
 8. 8
  accidental [ˌæksɪ'dentl] a выпадковы
 9. 9
  accompany [ə'kʌmpənɪ] v
  1. суправаджаць, спадарожнічаць
  2. акампаніраваць
 10. 10
  accomplish [ə'kɔmplɪʃ] v выконваць, здзяйсняць, завяршаць
 11. 11
  according to [ə'kɔ:dɪŋtu] prep згодна з, паводле, адпаведна
  according to law паводле закону, згодна (у адпаведнасці) з законам
 12. 12
  account [ə'kaunt] n рахунак
  current account бягучы рахунак
  take into account браць пад увагу
 13. 13
  accuracy ['ækjurəsɪ] n дакладнасць, акуратнасць, правільнасць
 14. 14
  accurate ['ækjurət] a дакладны, акуратны, правільны
 15. 15
  accusation [ˌækju:'zeɪʃn] n абвінавач(в)анне
 16. 16
  accuse [ə'kju:z] v абвінавачваць, вінаваціць
 17. 17
  accustomed [ə'kʌstəmd] a: be (become) accustomed прызвычайвацца, мець звычку
 18. 18
  ache [eɪk]
  I n боль
  II v балець
  my head aches мне баліць галава
 19. 19
  achieve [ə'tʃi:v] v дасягаць
 20. 20
  achievement [ə'tʃi:vmənt] n дасягненне

Паведаміць пра недакладнасьць