На запыт знайшлося 130 артыкулаў

 1. 1
  vacancy ['veɪkənsɪ] n пасада, месца; вакансія
 2. 2
  vacant ['veɪkənt] a
  1. пусты, свабодны, незаняты
  2. вакантны
 3. 3
  vacation [ve'keɪʃn] n
  1. канікулы
  2. амер. адпачынак, водпуск
 4. 4
  vacuum ['vækjuəm] n пустата
  vacuum cleaner пыласос
  vacuum flask тэрмас
 5. 5
  vague [veɪg] a няясны; невыразны, цьмяны
  I've a vague idea (that)... я цьмяна прыпамінаю, што...
  vague resemblance далёкае (няўлоўнае) падабенства
 6. 6
  vaguely ['veɪglɪ] adv невыразна; цьмяна
 7. 7
  vain [veɪn] a
  1. дарэмны, марны
  in vain дарэмна, дарма, марна
  2. славалюбівы, пыхлівы
 8. 8
  valiant ['væljənt] a доблесны, храбры, мужны
 9. 9
  valid ['vælɪd] a
  1. сапраўдны
  2. важкі, абгрунтаваны
 10. 10
  valley ['vælɪ] n даліна, лагчына
 11. 11
  valuable ['væljuəbl] a каштоўны, дарагі
 12. 12
  value ['vælju:]
  I n
  1. каштоўнасць, важнасць
  be of great value мець вялікую каштоўнасць
  2. вартасць, кошт
  II v цаніць; ацэньваць
 13. 13
  vampire ['væmpaɪə] n вампір; крывасмок
 14. 14
  van [væn] n фургон
  goods van таварны вагон
 15. 15
  vane [veɪn] n флюгер (на даху)
 16. 16
  vanguard ['vængɑ:d] n авангард
 17. 17
  vanilla [və'nɪlə] n
  1. ваніль
  2. разм. ванільнае марожанае
 18. 18
  vanish ['vænɪʃ] v знікаць
 19. 19
  vanity ['vænətɪ] n славалюбства; пыхлівасць
 20. 20
  vapour ['veɪpə] n пара (вадзяная), выпарэнне

Паведаміць пра недакладнасьць