На запыт знайшлося 130 артыкулаў

 1. 61
  via ['vaɪə] prep праз
  we came via Oxford мы ехалі праз Оксфард
 2. 62
  vibrate [vaɪ'breɪt] v вібрыраваць, дрыжаць
 3. 63
  vicar ['vɪkə] n
  1. парафіяльны святар
  2. вікарый
 4. 64
  vice [vaɪs] n
  1. загана; распуста
  2. недахоп
 5. 65
  vice-chancellor [ˌvaɪs'tʃɑ:nsələ] n рэктар універсітэта
 6. 66
  vice-president [ˌvaɪs'prezɪdənt] n віцэ-прэзідэнт
 7. 67
  vice versa [ˌvaɪsɪ'və:sə] adv наадварот
 8. 68
  vicinity [vɪ'sɪnətɪ] n
  1. акруга, ваколіца, наваколле
  2. блізкасць
  in the vicinity (of) блізка, паблізу (ад)
 9. 69
  vicious ['vɪʃəs] a
  1. злы, злосны
  2. распусны, заганны
 10. 70
  victim ['vɪktɪm] n ахвяра
  fall a victim to smth стаць ахвярай чаго-н.
 11. 71
  victory ['vɪktərɪ] n перамога
  win a victory over smb перамагчы (адолець) каго-н., атрымаць (заваяваць) перамогу над кім-н.
 12. 72
  video ['vɪdɪou] n відэа
  videocassette recorder відэамагнітафон
 13. 73
  Vietnamese [ˌvjetnə'mi:z]
  I a в'етнамскі
  II n
  1. в'етнамец; в'етнамка
  2. в'етнамская мова
 14. 74
  view [vju:] n
  1. від; краявід
  2. поле зроку
  in full view of everyone на вачах ва ўсіх
  3. погляд, думка
  in my view на мой погляд, на маю думку
  in view of з прычыны
  point of view пункт погляду (гледжання)
 15. 75
  viewer ['vju:ə] n глядач, тэлеглядач
 16. 76
  viewpoint ['vju:pɔɪnt] n пункт агляду; пункт погляду (гледжання)
 17. 77
  vigilance ['vɪdʒɪləns] n пільнасць
 18. 78
  vigorous ['vɪgərəs] a энергічны, дужы
 19. 79
  vile [vaɪl] a паскудны, агідны
 20. 80
  village ['vɪlɪdʒ] n вёска, сяло

Паведаміць пра недакладнасьць