На запыт знайшлося 130 артыкулаў

 1. 21
  variable ['vɛərɪəbl] a пераменлівы, зменлівы; няўстойлівы (пра надвор'е)
 2. 22
  variant ['vɛərɪənt] n варыянт
 3. 23
  variation [ˌvɛərɪ'eɪʃn] n змена, перамена (тэмпературы, у цэнах і да т.п.)
 4. 24
  varied ['vɛərɪd] a разнастайны
 5. 25
  variety [və'raɪətɪ] n
  1. разнастайнасць
  wide variety of goods вялікі асартымент тавараў
  2. гатунак, сорт, разнавіднасць
  3. вар'етэ, эстрада
  variety show эстрадны канцэрт
  variety theatre тэатр эстрады
 6. 26
  various ['vɛərɪəs] a усякі, усялякі, розны, разнастайны
 7. 27
  varnish ['vɑ:nɪʃ] n лак
 8. 28
  vary ['vɛərɪ] v
  1. рабіць разнастайным, мяняць, мяняцца
  2. разыходзіцца (у поглядах), адрознівацца
 9. 29
  vase [vɑ:z] n ваза
 10. 30
  vast [vɑ:st] a вялікі, велізарны, вялізны; шырокі
 11. 31
  veal [vi:l] n цяляціна
 12. 32
  vegetable ['vedɪtəbl] n pl: vegetables гародніна
  vegetable garden агарод
  vegetable salad салата з гародніны
  vegetable soup суп з гародніны
 13. 33
  vegetarian [ˌvedʒɪ'tɛərɪən] n вегетарыянец
 14. 34
  vegetation [ˌvedʒɪ'teɪʃn] n расліннасць
 15. 35
  vehement ['vi:ɪmənt] a гарачы; шалёны
 16. 36
  vehicle ['vi:ɪkl] n
  1. pl vehicles транспарт (сухапутны)
  motor vehicles аўтамабілі
  2. сродак
 17. 37
  veil [veɪl] n вуаль, вэлюм
  bridal veil вясельны вэлюм
  veil of mist заслона туману
 18. 38
  vein [veɪn] n
  1. вена; крывяносны сасуд
  2. жылка, прожылак (ліста)
 19. 39
  velvet ['velvɪt] n аксаміт
 20. 40
  vengeance ['vendʒəns] n помста
  take vengeance on smb помсціць каму-н.

Паведаміць пра недакладнасьць