На запыт знайшлося 130 артыкулаў

 1. 81
  villager ['vɪlɪdʒə] n вясковы (сельскі) жыхар, вясковец
 2. 82
  villain ['vɪlən] n нягоднік; ліхадзей, злачынец
 3. 83
  vine [vaɪn] n вінаградная лаза
 4. 84
  vinegar ['vɪnɪgə] n воцат
 5. 85
  vineyard ['vɪnjəd] n вінаграднік
 6. 86
  violate ['vaɪəleɪt] v парушаць (закон, дагавор і да т.п.)
 7. 87
  violence ['vaɪələns] n
  1. сіла, лютасць
  2. гвалт, насілле
 8. 88
  violent ['vaɪələnt] a моцны, раз'юшаны, люты
 9. 89
  violet ['vaɪələt]
  I n фіялка
  II a фіялетавы
 10. 90
  violin [ˌvaɪə'lɪn] n скрыпка
  play the violin (i)граць на скрыпцы
 11. 91
  violinist [vaɪə'lɪnɪst] n скрыпач
 12. 92
  virgin ['və:dʒɪn] a цнатлівы, нявінны; некрануты
  virgin land (soil) цаліна
 13. 93
  virtual ['və:tjuəl] a фактычны, рэчаісны
 14. 94
  virtue ['və:tju:] n
  1. дабрардзейнасць, дабрачыннасць
  2. вартасць
 15. 95
  visa ['vi:zə] n віза
  entry (exit) visa уязная (выязная) віза
 16. 96
  visibility [ˌvɪzɪ'bɪlətɪ] n бачнасць
 17. 97
  visible ['vɪzəbl] a бачны; відавочны
 18. 98
  vision ['vɪʒn] n
  1. зрок
  field of vision поле зроку
  man of vision перан. чалавек з шырокім кругаглядам
  2. мара, летуценне, мроя
 19. 99
  visit ['vɪzɪt]
  I n наведванне, візіт; паездка
  on a visit з візітам, у гасцях
  pay a visit зрабіць візіт
  II v прыходзіць, наведваць
  go visiting хадзіць у госці
 20. 100
  visiting ['vɪzɪtɪŋ] a: visiting day прыёмны дзень
  visiting card візітная картка

Паведаміць пра недакладнасьць