На запыт знайшлося 130 артыкулаў

 1. 101
  visitor ['vɪzɪtə] n госць; наведвальнік
 2. 102
  vista ['vɪstə] n перспектыва
 3. 103
  visual ['vɪʒjuəl] a зрокавы
  visual aids наглядныя дапаможнікі
 4. 104
  vital ['vaɪtəl] a жыццёвы; надзённы
 5. 105
  vitality [vaɪ'tælətɪ] n жывасць, энергія
 6. 106
  vitamin ['vɪtəmɪn] n вітамін
  vitamin deficiency авітаміноз
 7. 107
  vivid ['vɪvɪd] a яскравы, яркі, выразны
 8. 108
  vocabulary [və'kæbjulərɪ] n слоўнік; слоўнікавы запас
 9. 109
  vocal ['voukəl] a
  1. галасавы
  2. муз. вакальны
 10. 110
  vocation [vou'keɪʃn] n
  1. схільнасць, прызванне
  2. прафесія, занятак
 11. 111
  vocational [vou'keɪʃnəl] a прафесійны
  vocational training прафесійнае навучанне
 12. 112
  vogue [voug] n: be in vogue быць у модзе
 13. 113
  voice [vɔɪs] n
  1. голас
  in a low voice ціха, ціхім голасам
  in a loud voice моцна, гучным голасам
  2. грам. стан
 14. 114
  voiceless ['vɔɪslɪs] a безгалосы, нямы
 15. 115
  volcano [vɔl'keɪnou] n вулкан
 16. 116
  volleyball ['vɔlɪbɔ:l] n валейбол
 17. 117
  volume ['vɔlju:m] n
  1. том
  2. аб'ём
  3. гучнасць (у радыё)
  turn up the volume зрабіць гучней (мацней)
 18. 118
  voluntary ['vɔləntərɪ] a добраахвотны
 19. 119
  volunteer [ˌvɔlən'tɪə] n добраахвотнік
 20. 120
  vomit ['vɔmɪt] v нудзіць, ванітаваць
  I feel like vomiting мне моташна (мне млосна)

Паведаміць пра недакладнасьць