На запыт знайшлося 39 артыкулаў

 1. 1
  ad [æd] n разм.
 2. 2
  adapt [ə'dæpt] v
  1. прыстасоўваць
  adapt oneself прыстасоўвацца
  2. адаптаваць
 3. 3
  add [æd] v прыбаўляць, дадаваць
 4. 4
  addict ['ædɪkt] n: drug addict наркаман
 5. 5
  addiction [ə'dɪkʃn] n: drug addiction наркаманія
 6. 6
  addition [ə'dɪʃn] n
  1. дабаўленне, дадатак
  2. мат. складанне
  in addition апрача, акрамя таго, да таго ж
 7. 7
  additional [ə'dɪʃənl] a дадатковы
 8. 8
  address [ə'dres]
  I n
  1. адрас
  2. зварот, прамова
  II v
  1. адрасаваць
  2. звяртацца (да каго-н.)
 9. 9
  adequate ['ædɪkwət] a адпаведны, дастатковы
 10. 10
  adhesive [əd'hi:sɪv] a ліпкі, клейкі
  adhesive tape клейкая стужка
 11. 11
  ad hoc [ˌæd'hɔk] a, adv лац. спецыяльна
 12. 12
  adjective ['ædʒɪktɪv] n грам. прыметнік
 13. 13
  adjourn [ə'dʒə:n] v адкладаць, прыпыняць (на некаторы тэрмін)
 14. 14
  adjust [ə'dʒʌst] v
  1. папраўляць, упарадкоўваць
  2. прыстасоўваць; рэгуляваць (пра механізмы)
 15. 15
  administration [ədˌmɪnɪ'streɪʃn] n
  1. кіраванне
  2. адміністрацыя
  3. урад
 16. 16
  administrative [əd'mɪnɪstrətɪv] adj адміністратыўны; арганізацыйны; выканаўчы
 17. 17
  administrator [əd'mɪnɪstreɪtə] n адміністратар; кіраўнік спраў; распарадчык
 18. 18
  admiral ['ædmərəl] n адмірал
 19. 19
  admiration [ˌædmə'reɪʃn] n захапленне, зачараванне
 20. 20
  admire [əd'maɪə] v захапляцца, зачароўвацца

Паведаміць пра недакладнасьць