На запыт знайшоўся 31 артыкул

 1. 1
  alarm [ə'lɑ:m] n
  1. трывога
  2. будзільнік
 2. 2
  alarm-clock [ə'lɑ:mklɔk] n будзільнік
 3. 3
  alas [ə'lɑ:s] int на жаль
 4. 4
  Albanian [æl'beɪnjən]
  I a албанскі
  II n
  1. албанец; албанка
  2. албанская мова
 5. 5
  algebra ['ældʒɪbrə] n алгебра
 6. 6
  Algerian [æl'dʒɪərɪən]
  I a алжырскі
  II n алжырац; алжырка
 7. 7
  alien ['eɪljən] a чужы; чужаземны
 8. 8
  alike [ə'laɪk] a падобны
  they are very much alike яны вельмі падобныя адзін да аднаго
 9. 9
  alimony ['ælɪmənɪ] n аліменты
 10. 10
  alive [ə'laɪv] a жывы
  remain alive застацца жывым
 11. 11
  all [ɔ:l] pron
  1. усё, усе
  2. увесь, уся, усё
  all day увесь дзень
  first of all перш-наперш
  most of all найбольш, больш за ўсё
  at all наогул, зусім, увогуле
  all the same усё роўна; усё адно
  all right! добра, ну добра
  all over усюды
  after all урэшце, у рэшце рэшт
 12. 12
  alliance [ə'laɪəns] n саюз, альянс, хаўрус
 13. 13
  allocate ['æləkeɪt] v
  1. размяркоўваць
  2. асігнаваць
 14. 14
  allow [ə'lau] v дазваляць
 15. 15
  ally ['ælaɪ] n саюзнік; хаўруснік
 16. 16
  almighty [ɔ:l'maɪtɪ] a усемагутны
 17. 17
  almond ['ɑ:mənd] n міндаль
 18. 18
  almost ['ɔ:lmoust] adv амаль; ледзь не
 19. 19
  alone [ə'loun] a адзін, адзінокі
  leave him alone! не чапай яго!
 20. 20
  along [ə'lɔŋ] prep уздоўж, наўсцяж
  sail along the coast плысці ўздоўж берага
  get along with smb ладзіць (жыць у згодзе) з кім-н.

Паведаміць пра недакладнасьць