На запыт знайшлося 399 артыкулаў

 1. 181
  amazement [ə'meɪzmənt] n здзіўленне
 2. 182
  ambassador [æm'bæsədə] n амбасадар, пасол
 3. 183
  amber ['æmbə] n бурштын
 4. 184
  ambiguous [æm'bɪgjuəs] a няясны; двухсэнсоўны
 5. 185
  ambition [æm'bɪʃn] n
  1. амбіцыя, прага да славы (поспеху і да т.п.)
  2. імкненне
 6. 186
  ambitious [æm'bɪʃəs] а амбітны, прагны да славы
 7. 187
  ambulance ['æmbjuləns] n хуткая дапамога (машына)
 8. 188
  amend [ə'mend] v паляпшаць, выпраўляць
 9. 189
  American [ə'merɪkən]
  I a амерыканскі
  II n амерыканец; амерыканка
 10. 190
  amid(st) [ə'mɪd(st)] prep сярод, пасярод
 11. 191
  among(st) [ə'mʌŋ(st)] prep сярод, паміж, між
 12. 192
  amount [ə'maunt] n сума, колькасць
 13. 193
  ample ['æmpl] a багаты, шчодры, дастатковы
 14. 194
  amuse [ə'mju:z] v забаўляць, весяліць, пацяшаць
 15. 195
  amusement [ə'mju:zmənt] n забава, пацеха
  amusement park парк з атракцыёнамі
 16. 196
  amusing [ə'mju:zɪŋ] a забаўны, займальны, смешны
 17. 197
  an [æn] → a
 18. 198
  analyse ['ænəlaɪz] v аналізаваць
 19. 199
  ancestor ['ænsestə] n продак
 20. 200
  anchor ['æŋkə] n якар
  cast (drop) anchor кінуць якар

Паведаміць пра недакладнасьць