На запыт знайшлося 399 артыкулаў

 1. 261
  appoint [ə'pɔɪnt] v
  1. назначаць, прызначаць (на пасаду)
  2. дагаворвацца, дамаўляцца
 2. 262
  appointment [ə'pɔɪntmənt] n
  1. назначэнне, прызначэнне (на пасаду)
  2. сустрэча, спатканне
 3. 263
  appreciate [ə'pri:ʃɪeɪt] v
  1. цаніць, шанаваць
  2. добра разбірацца, быць знаўцам
 4. 264
  apprehension [ˌæprɪ'henʃn] n асцярога, боязь
 5. 265
  apprentice [ə'prentɪs] n вучань у майстра
 6. 266
  approach [ə'proutʃ]
  I n
  1. прыбліжэнне, набліжэнне, надыход
  2. падыход
  II v набліжацца, надыходзіць, падыходзіць
  approach the town падыходзіць да горада
  autumn is approaching надыходзіць восень
 7. 267
  appropriate [ə'prouprɪət] a адпаведны, прыдатны
 8. 268
  approval [ə'pru:vl] n ухвала, ухваленне
 9. 269
  approve [ə'pru:v] v ухваляць, лічыць правільным
 10. 270
  approximately [ə'prɔksɪmətlɪ] adv прыблізна
 11. 271
  April ['eɪprəl] n красавік
 12. 272
  apron ['eɪprən] n фартух
 13. 273
  apt [æpt] a
  1. адпаведны, слушны
  an apt remark слушная заўвага
  2. здольны
  3. схільны
 14. 274
  Arab ['ærəb] n араб; арабка
 15. 275
  Arabic ['ærəbɪk]
  I a арабскі
  II n арабская мова
 16. 276
  arbitrary ['ɑ:bɪtrərɪ] a адвольны
 17. 277
  arch [ɑ:tʃ] n
  1. арка
  2. скляпенне
 18. 278
  archaeologist [ˌɑ:kɪ'ɔlədʒɪst] n археолаг
 19. 279
  archaeology [ˌɑ:kɪ'ɔlədʒɪ] n археалогія
 20. 280
  archetype ['ɑ:kɪˌtaɪp] n архетып; прататып

Паведаміць пра недакладнасьць