На запыт знайшлося 399 артыкулаў

 1. 341
  astonish [ə'stɔnɪʃ] v здзіўляць
 2. 342
  astonishment [ə'stɔnɪʃmənt] n здзіўленне
 3. 343
  astronaut ['æstrənɔ:t] n астранаўт, касманаўт
 4. 344
  astronomy [ə'strɔnəmɪ] n астраномія
 5. 345
  at [æt] prep
  1. каля, ля
  at the door каля (ля) дзвярэй
  2. за
  at table за сталом
  3. у, на
  at five o'clock а пятай гадзіне
  at night уначы, ноччу
  at dawn на світанні, на зол(а)ку
  at all наогул
  at first спачатку, перш
 6. 346
  ate [et] pasteat
 7. 347
  athlete ['æθli:t] n спартсмен; атлет
 8. 348
  athletic [æθ'letɪk] а спартыўны
  athletic competition спартыўныя спаборніцтвы
 9. 349
  atmosphere ['ætməˌsfɪə] n атмасфера
 10. 350
  atom ['ætəm] n атам
 11. 351
  atrocious [ə'trouʃəs] a жорсткі, зверскі, жудасны
 12. 352
  atrocity [ə'trɔsətɪ] n жорсткасць, зверства
 13. 353
  attach [ə'tætʃ] v прымацоўваць, прыклейваць, прывязваць
  attach much importance to smth надаваць чаму-н. вялікае значэнне
 14. 354
  attache [ə'tæʃeɪ] n аташэ
 15. 355
  attachment [ə'tætʃmənt] n прыхільнасць
 16. 356
  attack [ə'tæk]
  I n атака, наступленне, наступ, напад
  II v атакаваць, наступаць, нападаць
 17. 357
  attempt [ə'tempt]
  I n спроба
  make an attempt спрабаваць
  II v спрабаваць, прабаваць
 18. 358
  attend [ə'tend] v
  1. аказваць увагу; быць уважлівым
  2. наведваць; прысутнічаць (на лекцыях, сходах і да т.п.);
  3. (on, upon) абслугоўваць
 19. 359
  attention [ə'tenʃn] n увага; уважлівасць
  pay attention to звяртаць увагу на
 20. 360
  attentive [ə'tentɪv] a
  1. уважны, уважлівы
  2. клапатлівы
  3. ветлівы, далікатны

Паведаміць пра недакладнасьць