На запыт знайшлося 399 артыкулаў

 1. 301
  arouse [ə'rauz] v будзіць, абуджаць
  arouse suspicion выклікаць падазрэнне
 2. 302
  arrange [ə'reɪndʒ] v
  1. уладкоўваць, упарадкоўваць, прыводзіць да ладу, сістэматызваць
  2. арганізоўваць, наладжваць, ладзіць
 3. 303
  arrangement [ə'reɪndʒmənt] n
  1. уладкаванне, размяшчэнне
  2. pl arrangements падрыхтоўка
 4. 304
  arrest [ə'rest]
  I n арышт
  II v арыштоўваць
 5. 305
  arrival [ə'raɪvl] n прыбыццё, прыезд
 6. 306
  arrive [ə'raɪv] v прыбываць, прыязджаць
 7. 307
  arrogance ['ærəgəns] n ганарыстасць, пагарда
 8. 308
  arrogant ['ærəgənt] a пыхлівы, пагардлівы; самаўпэўнены
 9. 309
  arrow ['ærou] n страла
 10. 310
  arsenic ['ɑ:snɪk] n мыш'як
 11. 311
  arson ['ɑ:sn] n падпал
 12. 312
  art [ɑ:t] n
  1. мастацтва
  fine arts выяўленчае мастацтва
  applied arts прыкладное мастацтва
  2. pl the arts гуманітарныя навукі
 13. 313
  article ['ɑ:tɪkl] n
  1. прадмет, рэч
  household articles прадметы (рэчы) хатняга ўжытку
  2. артыкул
  3. пункт, параграф, артыкул
  4. грам. артыкль
  definite (indefinite) article азначальны (неазначальны) артыкль
 14. 314
  artificial [ˌɑ:tɪ'fɪʃl] a
  1. штучны, ненатуральны
  2. прытворны, уяўны, удаваны, фальшывы
 15. 315
  artillery [ɑ:'tɪlərɪ] n артылерыя
 16. 316
  artist ['ɑ:tɪst] n мастак; артыст
 17. 317
  as [æz] cj
  1. таму што, бо
  2. у той час як, калі
  as if як бы, нібы, быццам
  as to што тычыцца
 18. 318
  ash [æʃ] n
  I ясень
  II попел
 19. 319
  ashamed [ə'ʃeɪmd] a прысаромлены
  be (feel) ashamed саромецца
 20. 320
  Asian ['eɪʃn]
  I a азіяцкі
  II n азіят; азіятка

Паведаміць пра недакладнасьць