На запыт знайшлося 399 артыкулаў

 1. 121
  aged ['eɪdʒɪd] a стары, састарэлы
 2. 122
  agency ['eɪdʒənsɪ] n агенцтва
 3. 123
  agenda [ə'dʒendə] n парадак дня
  the next item on the agenda наступны пункт парадку дня
 4. 124
  agent ['eɪdʒənt] n агент, пасрэднік
 5. 125
  aggravate ['ægrəveɪt] v пагаршаць, абцяжарваць
 6. 126
  aggression [ə'greʃn] n агрэсія, напад
 7. 127
  agitation [ˌædʒɪ'teɪʃn] n
  1. хваляванне, узрушэнне, узрушанасць
  2. агітацыя
 8. 128
  ago [ə'gou] adv (таму) назад
  a year ago год (таму) назад
  long ago даўно
  not long ago нядаўна
 9. 129
  agree [ə'gri:] v згаджацца, пагаджацца; пагадняцца, дамаўляцца
 10. 130
  agreement [ə'gri:mənt] n
  1. згода, дамоўленасць
  come to an agreement прыйсці да пагаднення, пагадзіцца
  2. пагадненне, дагавор
  trade agreement гандлёвае пагадненне
 11. 131
  agricultural [ˌægrɪ'kʌltʃərəl] a сельскагаспадарчы
 12. 132
  agriculture ['ægrɪkʌltʃə] n сельская гаспадарка
 13. 133
  ahead [ə'hed] adv наперад, уперад; спераду, паперадзе
  ahead of time датэрмінова
 14. 134
  aid [eɪd] n дапамога, помач
 15. 135
  aim [eɪm]
  I n
  1. цэль; мішэнь
  take aim at прыцэльвацца
  2. мэта
  with the aim of з мэтай, з намерам
  II v
  1. цэліццца, прыцэльвацца
  2. імкнуцца
 16. 136
  ain't [eɪnt] разм. скарочаная форма ад am not, is not, are not, has not, have not
 17. 137
  air [ɛə] n паветра
  fresh air свежае паветра
  in the open air на вольным паветры
  travel by air ляцець самалётам
 18. 138
  aircraft ['ɛəkrɑ:ft] n (pl aircraft) самалёт
 19. 139
  air force ['ɛəfɔ:s] n ваенна-паветраныя сілы
 20. 140
  air hostess ['ɛəˌhoustɪs] n сцюардэса

Паведаміць пра недакладнасьць