На запыт знайшлося 399 артыкулаў

 1. 61
  activity [æk'tɪvətɪ] n актыўнасць, дзейнасць
 2. 62
  actor ['æktə] n акцёр
 3. 63
  actress ['æktrɪs] n актрыса
 4. 64
  actual ['æktʃuəl] a рэчаісны, сапраўдны, фактычны
 5. 65
  actually ['æktʃuəlɪ] adv фактычна; так, як ёсць
 6. 66
  acute [ə'kju:t] a востры
 7. 67
  ad [æd] n разм.
 8. 68
  adapt [ə'dæpt] v
  1. прыстасоўваць
  adapt oneself прыстасоўвацца
  2. адаптаваць
 9. 69
  add [æd] v прыбаўляць, дадаваць
 10. 70
  addict ['ædɪkt] n: drug addict наркаман
 11. 71
  addiction [ə'dɪkʃn] n: drug addiction наркаманія
 12. 72
  addition [ə'dɪʃn] n
  1. дабаўленне, дадатак
  2. мат. складанне
  in addition апрача, акрамя таго, да таго ж
 13. 73
  additional [ə'dɪʃənl] a дадатковы
 14. 74
  address [ə'dres]
  I n
  1. адрас
  2. зварот, прамова
  II v
  1. адрасаваць
  2. звяртацца (да каго-н.)
 15. 75
  adequate ['ædɪkwət] a адпаведны, дастатковы
 16. 76
  adhesive [əd'hi:sɪv] a ліпкі, клейкі
  adhesive tape клейкая стужка
 17. 77
  ad hoc [ˌæd'hɔk] a, adv лац. спецыяльна
 18. 78
  adjective ['ædʒɪktɪv] n грам. прыметнік
 19. 79
  adjourn [ə'dʒə:n] v адкладаць, прыпыняць (на некаторы тэрмін)
 20. 80
  adjust [ə'dʒʌst] v
  1. папраўляць, упарадкоўваць
  2. прыстасоўваць; рэгуляваць (пра механізмы)

Паведаміць пра недакладнасьць