На запыт знайшлося 10815 артыкулаў

 1. 1
  а назва літары, якая абазначае гук [а], н., нескл., злучн., часц., выкл., прыназ.
 2. 2
  аагамія -іі
 3. 3
  аагоній -ія, -іі
 4. 4
  аазіс -са, -се, -саў
 5. 5
  аазісны
 6. 6
  аалагічны
 7. 7
  ааліт -іту, -іце
 8. 8
  аалогія -іі
 9. 9
  аанаўскі
 10. 10
  аартальны
 11. 11
  ааспора -ры
 12. 12
  аб і аба прыназ., аб ім, аба мне, аба ўсіх
 13. 13
  абабак -бка, -бку, -бкаў
 14. 14
  абабегаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
 15. 15
  абабегчы зак., абабягу, абабяжыш, -ыць, -ым, абабежыце, абабягуць
 16. 16
  абабіванне -нні
 17. 17
  абабівацца незак., -аецца, -аюцца
 18. 18
  абабіваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
 19. 19
  абабіты
 20. 20
  абабіцца
  1) абабіцца зак., -блюся, -бішся, -біцца, -бяцца
  2) абабіцца зак., -б'юся, -б'ешся, -б'ецца, -б'ёмся, -б'яцеся, -б'юцца

Паведаміць пра недакладнасьць