На запыт знайшлося 3658 артыкулаў

 1. 1
  у назва літары, якая абазначае гук [у], н., нескл.
 2. 2
  уа выкл.
 3. 3
  уараць зак., уару, -рэш, -рэ, -ром, -раце, -руць
 4. 4
  убавіцца зак., -авіцца, -авяцца
 5. 5
  убавіць зак., убаўлю, убавіш, -віць, -вяць
 6. 6
  убаку прысл.
 7. 7
  убараніцца зак., убаранюся, убаронішся, -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца
 8. 8
  убараніць зак., убараню, убароніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць
 9. 9
  убаронены
 10. 10
  убаўка -аўцы
 11. 11
  убаўленне -нні
 12. 12
  убаўлены
 13. 13
  убаўляцца незак., -яецца, -яюцца
 14. 14
  убаўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць
 15. 15
  убачанае наз.
 16. 16
  убачаны
 17. 17
  убачыцца зак., -чуся, -чышся, -чыцца, -чацца
 18. 18
  убачыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць
 19. 19
  убегчы зак., убягу, убяжыш, -жыць, -жым, убежыце, убягуць
 20. 20
  убелены

Паведаміць пра недакладнасьць