На запыт знайшлося 119 артыкулаў

 1. 1
  злавацца незак. злуюся, злуешся, злуецца, злуёмся, злуяцеся, злуюцца; злуйся, злуйцеся; злаваўся, злавалася, злаваліся; злуючыся
 2. 2
  злаваць незак., каго-што і без дап. злую, злуеш, злуе, злуём, злуяце, злуюць; злуй, злуйце; злаваў, злавала, злавалі; злуючы
 3. 3
  злавіраваць зак. злавірую, злавіруеш, злавіруе, злавіруем, злавіруеце, злавіруюць; злавіруй, злавіруйце; злавіраваў, злавіравала, злавіравалі; злавіраваўшы
 4. 4
  злавіцца зак. зловіцца, зловяцца; злавіўся, злавілася, злавіліся
 5. 5
  злавіць зак., каго-што злаўлю, зловіш, зловіць, зловім, зловіце, зловяць; злаві, злавіце; злавіў, злавіла, злавілі; злоўлены; злавіўшы
 6. 6
  зладжвацца незак. зладжваюся, зладжваешся, зладжваецца, зладжваемся, зладжваецеся, зладжваюцца; зладжвайся, зладжвайцеся; зладжваўся, зладжвалася, зладжваліся; зладжваючыся
 7. 7
  зладжваць незак., што зладжваю, зладжваеш, зладжвае, зладжваем, зладжваеце, зладжваюць; зладжвай, зладжвайце; зладжваў, зладжвала, зладжвалі; зладжваючы
 8. 8
  зладзіцца зак. зладжуся, зладзішся, зладзіцца, зладзімся, зладзіцеся, зладзяцца; зладзься, зладзьцеся; зладзіўся, зладзілася, зладзіліся; зладзіўшыся
 9. 9
  зладзіць зак., што зладжу, зладзіш, зладзіць, зладзім, зладзіце, зладзяць; зладзь, зладзьце; зладзіў, зладзіла, зладзілі; зладжаны; зладзіўшы
 10. 10
  злажыцца зак. злажуся, зложышся, зложыцца, зложымся, зложыцеся, зложацца; злажыся, злажыцеся; злажыўся, злажылася, злажыліся; злажыўшыся
 11. 11
  злажыць зак., каго-што злажу, зложыш, зложыць, зложым, зложыце, зложаць; злажы, злажыце; злажыў, злажыла, злажылі; зложаны; злажыўшы
 12. 12
  злазіць незак. (спускацца) злажу, злазіш, злазіць, злазім, злазіце, злазяць; злазь, злазьце; злазіў, злазіла, злазілі; злазячы
 13. 13
  злайдачыцца зак. злайдачуся, злайдачышся, злайдачыцца, злайдачымся, злайдачыцеся, злайдачацца; злайдачся, злайдачцеся; злайдачыўся, злайдачылася, злайдачыліся; злайдачыўшыся
 14. 14
  зламацца зак. зломіцца, зломяцца; зламаўся, зламалася, зламаліся
 15. 15
  зламаць зак., каго-што зламлю, зломіш, зломіць, зломім, зломіце, зломяць; зламі, зламіце; зламаў, зламала, зламалі; зламаны і зломаны; зламаўшы
 16. 16
  злапаць зак., каго злапаю, злапаеш, злапае, злапаем, злапаеце, злапаюць; злапай, злапайце; злапаў, злапала, злапалі; злапаны; злапаўшы
 17. 17
  злараднічаць незак. злараднічаю, злараднічаеш, злараднічае, злараднічаем, злараднічаеце, злараднічаюць; злараднічай, злараднічайце; злараднічаў, злараднічала, злараднічалі; злараднічаючы
 18. 18
  зласловіць незак. зласлоўлю, зласловіш, зласловіць, зласловім, зласловіце, зласловяць; зласлоў, зласлоўце; зласловіў, зласловіла, зласловілі; зласловячы
 19. 19
  златаць зак., што златаю, златаеш, златае, златаем, златаеце, златаюць; златай, златайце; златаў, златала, златалі; златаны; златаўшы
 20. 20
  златашыць зак., каго-што златашу, златошыш, златошыць, златошым, златошыце, златошаць; златашы, златашыце; златашыў, златашыла, златашылі; златошаны; златашыўшы

Паведаміць пра недакладнасьць