На запыт знайшлося 25 артыкулаў

 1. 1
  зыбануцца зак. зыбануся, зыбанешся, зыбанецца, зыбанёмся, зыбаняцеся, зыбануцца; зыбаніся, зыбаніцеся; зыбануўся, зыбанулася, зыбануліся; зыбануўшыся
 2. 2
  зыбануць зак., каго-што зыбану, зыбанеш, зыбане, зыбанём, зыбаняце, зыбануць; зыбані, зыбаніце; зыбануў, зыбанула, зыбанулі; зыбануўшы
 3. 3
  зыбацца незак. зыбаюся, зыбаешся, зыбаецца, зыбаемся, зыбаецеся, зыбаюцца; зыбайся, зыбайцеся; зыбаўся, зыбалася, зыбаліся; зыбаючыся
 4. 4
  зыбаць незак., каго-што зыбаю, зыбаеш, зыбае, зыбаем, зыбаеце, зыбаюць; зыбай, зыбайце; зыбаў, зыбала, зыбалі; зыбаючы
 5. 5
  зыбнуцца зак. зыбнуся, зыбнешся, зыбнецца, зыбнёмся, зыбняцеся, зыбнуцца; зыбніся, зыбніцеся; зыбнуўся, зыбнулася, зыбнуліся; зыбнуўшыся
 6. 6
  зыбнуць зак., каго-што зыбну, зыбнеш, зыбне, зыбнём, зыбняце, зыбнуць; зыбні, зыбніце; зыбнуў, зыбнула, зыбнулі; зыбнуўшы
 7. 7
  зызнуць незак. зызну, зызнеш, зызне, зызнем, зызнеце, зызнуць; зыз, зызла, зызлі; зызнучы
 8. 8
  зыкаць незак. зыкаю, зыкаеш, зыкае, зыкаем, зыкаеце, зыкаюць; зыкай, зыкайце; зыкаў, зыкала, зыкалі; зыкаючы
 9. 9
  зыкнуць зак. зыкну, зыкнеш, зыкне, зыкнем, зыкнеце, зыкнуць; зыкні, зыкніце; зыкнуў, зыкнула, зыкнулі; зыкнуўшы
 10. 10
  зымправізаваць зак., што і без дап. зымправізую, зымправізуеш, зымправізуе, зымправізуем, зымправізуеце, зымправізуюць; зымправізуй, зымправізуйце; зымправізаваў, зымправізавала, зымправізавалі; зымправізаваны; зымправізаваўшы
 11. 11
  зымшыць зак., што зымшу, зымшыш, зымшыць, зымшым, зымшыце, зымшаць; зымшы, зымшыце; зымшыў, зымшыла, зымшылі; зымшыўшы
 12. 12
  зымшэць зак. зымшэе, зымшэюць; зымшэў, зымшэла, зымшэлі
 13. 13
  зыначвацца незак. зыначваюся, зыначваешся, зыначваецца, зыначваемся, зыначваецеся, зыначваюцца; зыначвайся, зыначвайцеся; зыначваўся, зыначвалася, зыначваліся; зыначваючыся
 14. 14
  зыначваць незак., каго-што зыначваю, зыначваеш, зыначвае, зыначваем, зыначваеце, зыначваюць; зыначвай, зыначвайце; зыначваў, зыначвала, зыначвалі; зыначваючы
 15. 15
  зыначыцца зак. зыначуся, зыначышся, зыначыцца, зыначымся, зыначыцеся, зыначацца; зыначся, зыначцеся; зыначыўся, зыначылася, зыначыліся; зыначыўшыся
 16. 16
  зыначыць зак., каго-што зыначу, зыначыш, зыначыць, зыначым, зыначыце, зыначаць; зынач, зыначце; зыначыў, зыначыла, зыначылі; зыначаны; зыначыўшы
 17. 17
  зыркаць незак. зыркаю, зыркаеш, зыркае, зыркаем, зыркаеце, зыркаюць; зыркай, зыркайце; зыркаў, зыркала, зыркалі; зыркаючы
 18. 18
  зыркнуць зак. зыркну, зыркнеш, зыркне, зыркнем, зыркнеце, зыркнуць; зыркні, зыркніце; зыркнуў, зыркнула, зыркнулі; зыркнуўшы
 19. 19
  зырнуць зак. зырну, зырнеш, зырне, зырнем, зырнеце, зырнуць; зырні, зырніце; зырнуў, зырнула, зырнулі; зырнуўшы
 20. 20
  зырыцца незак., на каго-што зыруся, зырышся, зырыцца, зырымся, зырыцеся, зырацца; зырся, зырцеся; зырыўся, зырылася, зырыліся; зырачыся

Паведаміць пра недакладнасьць