На запыт знайшлося 135 артыкулаў

 1. 1
  звабіць зак., каго-што зваблю, звабіш, звабіць, звабім, звабіце, звабяць; зваб, звабце; звабіў, звабіла, звабілі; звабіўшы
 2. 2
  звадзіць зак., каго-што зваджу, зводзіш, зводзіць, зводзім, зводзіце, зводзяць; звадзі, звадзіце; звадзіў, звадзіла, звадзілі; звадзіўшы
 3. 3
  звадзянець зак. звадзянее, звадзянеюць; звадзянеў, звадзянела, звадзянелі
 4. 4
  звадкавацца зак. звадкуецца, звадкуюцца; звадкаваўся, звадкавалася, звадкаваліся
 5. 5
  звадкаваць зак., што звадкую, звадкуеш, звадкуе, звадкуем, звадкуеце, звадкуюць; звадкуй, звадкуйце; звадкаваў, звадкавала, звадкавалі; звадкаваны; звадкаваўшы
 6. 6
  звадкоўвацца незак. звадкоўваецца, звадкоўваюцца; звадкоўваўся, звадкоўвалася, звадкоўваліся
 7. 7
  звадкоўваць незак., што звадкоўваю, звадкоўваеш, звадкоўвае, звадкоўваем, звадкоўваеце, звадкоўваюць; звадкоўвай, звадкоўвайце; звадкоўваў, звадкоўвала, звадкоўвалі; звадкоўваючы
 8. 8
  зваднічаць незак. зваднічаю, зваднічаеш, зваднічае, зваднічаем, зваднічаеце, зваднічаюць; зваднічай, зваднічайце; зваднічаў, зваднічала, зваднічалі; зваднічаючы
 9. 9
  зважаць незак., на каго-што (звяртаць увагу) зважаю, зважаеш, зважае, зважаем, зважаеце, зважаюць; зважай, зважайце; зважаў, зважала, зважалі; зважаючы
 10. 10
  зважыцца зак. зважуся, зважышся, зважыцца, зважымся, зважыцеся, зважацца; зважся, зважцеся; зважыўся, зважылася, зважыліся; зважыўшыся
 11. 11
  зважыць зак., каго-што зважу, зважыш, зважыць, зважым, зважыце, зважаць; зваж, зважце; зважыў, зважыла, зважылі; зважаны; зважыўшы
 12. 12
  звазіць зак., каго-што зважу, звозіш, звозіць, звозім, звозіце, звозяць; звазі, звазіце; звазіў, звазіла, звазілі; звазіўшы
 13. 13
  звалакацца незак. звалакаюся, звалакаешся, звалакаецца, звалакаемся, звалакаецеся, звалакаюцца; звалакайся, звалакайцеся; звалакаўся, звалакалася, звалакаліся; звалакаючыся
 14. 14
  звалакаць незак., каго-што звалакаю, звалакаеш, звалакае, звалакаем, звалакаеце, звалакаюць; звалакай, звалакайце; звалакаў, звалакала, звалакалі; звалакаючы
 15. 15
  звалаквацца незак. звалакваюся, звалакваешся, звалакваецца, звалакваемся, звалакваецеся, звалакваюцца; звалаквайся, звалаквайцеся; звалакваўся, звалаквалася, звалакваліся; звалакваючыся
 16. 16
  звалакваць незак., каго-што звалакваю, звалакваеш, звалаквае, звалакваем, звалакваеце, звалакваюць; звалаквай, звалаквайце; звалакваў, звалаквала, звалаквалі; звалакваючы
 17. 17
  звалачы зак., каго-што звалаку, звалачэш, звалачэ, звалачом, звалачаце, звалакуць; звалачы, звалачыце; звалок, звалакла, звалакло, звалаклі; звалочаны; звалокшы
 18. 18
  звалачыся зак. звалакуся, звалачэшся, звалачэцца, звалачомся, звалачацеся, звалакуцца; звалачыся, звалачыцеся; звалокся, звалаклася, звалаклося, звалакліся; звалокшыся
 19. 19
  зваліцца зак. (упасці) звалюся, звалішся, зваліцца, звалімся, зваліцеся, зваляцца; зваліся, зваліцеся; зваліўся, звалілася, зваліліся; зваліўшыся
 20. 20
  зваліць зак., каго-што звалю, зваліш, зваліць, звалім, зваліце, зваляць; звалі, зваліце; зваліў, зваліла, звалілі; звалены; зваліўшы

Паведаміць пра недакладнасьць