На запыт знайшлося 24 артыкулы

 1. 1
  зябіць незак., што зябіць, зябяць; зябіў, зябіла, зябілі
 2. 2
  зябліць незак., што зяблю, зябліш, зябліць, зяблім, зябліце, зябляць; зяблі, зябліце; зябліў, зябліла, зяблілі; зяблячы
 3. 3
  зябнуць незак. зябну, зябнеш, зябне, зябнем, зябнеце, зябнуць; зябні, зябніце; зяб, зябла, зяблі; зябнучы
 4. 4
  зявацца незак., безас. зяваецца; зявалася
 5. 5
  зяваць незак. зяваю, зяваеш, зявае, зяваем, зяваеце, зяваюць; зявай, зявайце; зяваў, зявала, зявалі; зяваючы
 6. 6
  з'явіцца зак. з'яўлюся, з'явішся, з'явіцца, з'явімся, з'явіцеся, з'явяцца; з'явіся, з'явіцеся; з'явіўся, з'явілася, з'явіліся; з'явіўшыся
 7. 7
  з'ядацца незак. з'ядаецца, з'ядаюцца; з'ядаўся, з'ядалася, з'ядаліся
 8. 8
  з'ядаць незак., каго-што з'ядаю, з'ядаеш, з'ядае, з'ядаем, з'ядаеце, з'ядаюць; з'ядай, з'ядайце; з'ядаў, з'ядала, з'ядалі; з'ядаючы
 9. 9
  з'яднацца зак. з'яднаюся, з'яднаешся, з'яднаецца, з'яднаемся, з'яднаецеся, з'яднаюцца; з'яднайся, з'яднайцеся; з'яднаўся, з'ядналася, з'ядналіся; з'яднаўшыся
 10. 10
  з'яднаць зак., каго-што з'яднаю, з'яднаеш, з'яднае, з'яднаем, з'яднаеце, з'яднаюць; з'яднай, з'яднайце; з'яднаў, з'яднала, з'ядналі; з'яднаны; з'яднаўшы
 11. 11
  з'ядноўвацца незак. з'ядноўваецца, з'ядноўваюцца; з'ядноўваўся, з'ядноўвалася, з'ядноўваліся
 12. 12
  з'ядноўваць незак., каго-што з'ядноўваю, з'ядноўваеш, з'ядноўвае, з'ядноўваем, з'ядноўваеце, з'ядноўваюць; з'ядноўвай, з'ядноўвайце; з'ядноўваў, з'ядноўвала, з'ядноўвалі; з'ядноўваючы
 13. 13
  з'язджацца незак. з'язджаюся, з'язджаешся, з'язджаецца, з'язджаемся, з'язджаецеся, з'язджаюцца; з'язджайся, з'язджайцеся; з'язджаўся, з'язджалася, з'язджаліся; з'язджаючыся
 14. 14
  з'язджаць незак. з'язджаю, з'язджаеш, з'язджае, з'язджаем, з'язджаеце, з'язджаюць; з'язджай, з'язджайце; з'язджаў, з'язджала, з'язджалі; з'язджаючы
 15. 15
  з'ялчаць зак. з'ялчае, з'ялчаюць; з'ялчаў, з'ялчала, з'ялчалі
 16. 16
  з'ялчэць зак. з'ялчэе, з'ялчэюць; з'ялчэў, з'ялчэла, з'ялчэлі
 17. 17
  зярніцца незак. зярніцца, зярняцца; зярніўся, зярнілася, зярніліся
 18. 18
  зярніць незак., што зярню, зярніш, зярніць, зярнім, зерніце, зярняць; зярні, зярніце; зярніў, зярніла, зярнілі; зярнёны; зернячы
 19. 19
  зяўкаць незак. зяўкаю, зяўкаеш, зяўкае, зяўкаем, зяўкаеце, зяўкаюць; зяўкай, зяўкайце; зяўкаў, зяўкала, зяўкалі; зяўкаючы
 20. 20
  з'яўляцца незак. з'яўляюся, з'яўляешся, з'яўляецца, з'яўляемся, з'яўляецеся, з'яўляюцца; з'яўляйся, з'яўляйцеся; з'яўляўся, з'яўлялася, з'яўляліся; з'яўляючыся

Паведаміць пра недакладнасьць