На запыт знайшоўся 21 артыкул

 1. 1
  надбавка — надбаўка
  надбавка к цене — надбаўка да цаны (цэнавая надбаўка)
  надбавка к заработной плате — надбаўкі да заработнай платы
 2. 2
  наёмная рабочая сила — найманая (наёмная) працоўная сіла
 3. 3
  наименование счетов — найменне рахункаў
 4. 4
  накладная на материалы — накладная на матэрыялы
 5. 5
  накладные расходы — накладныя выдаткі
 6. 6
  накопление — назапашванне
 7. 7
  наличность — наяўнасць
 8. 8
  налог — падатак
  налог на добавленную стоимость — падатак на дадатковую вартасць
  налог на доходы корпораций — падатак на прыбыткі карпарацый
  налог на душу населения — падатак на душу насельніцтва
  налог на предметы роскоши — падатак на прадметы раскошы
  налог на продажу общий — падатак на продаж агульны
  налог на сверхприбыль — падатак на звышпрыбытак
  налог на фонд зарплаты — падатак на фонд заработнай платы
  налог подоходный — падатак падаходны
  налог прогрессивный — падатак прагрэсіўны
  налог с оборота — падатак з абароту
  налоги косвенные — падаткі ускосныя
 9. 9
  налогообложение — падаткаабкладанне
  налогообложение двойное — падаткаабкладанне падвойнае
  налогообложение пропорциональное — падаткаабкладанне прапарцыйнае
 10. 10
  наниматель — наймальнік
 11. 11
  наряд — нарад
 12. 12
  наследник — нашчадак
 13. 13
  наценка — нацэнка
  наценка торговая — нацэнка гандлёвая
 14. 14
  недвижимость — нерухомасць
 15. 15
  неплатеж — нявыплата
 16. 16
  неплатёжеспособность — неплацёжаздольнасць
 17. 17
  непрерывное производство — бесперапынная вытворчасць
 18. 18
  непроизводительные расходы — непрадукцыйныя расходы
 19. 19
  неэластичность цен — неэластычнасць цэнаў
 20. 20
  норма времени — норма часу
  норма выработки — норма выпрацоўкі
  норма дивидента — норма дывідэнду
  норма дохода частная — норма даходу прыватная
  норма расхода сырья и материалов — норма расходавання (расходу) сыравіны і матэрыялаў
  норма прибыльности учетная — норма прыбытковасці дысконтная
  норма процента — норма працэнту
  норма совокупной прибыли — норма сукупнага прыбытку
  норма ссудного процента — норма пазыковага працэнту
  нормы ликвидности — нормы ліквіднасці

Паведаміць пра недакладнасьць