На запыт знайшлося 146 артыкулаў

  1. 1
    наблюдавшийся — які назіраўся [назіраны]
  2. 2
    наблюдаемость — назіраемасць, -ці
    наблюдаемость полная — назіраемасць поўная
    наблюдаемость функциональная — назіраемасць функцыянальная
  3. 3
    наблюдаемый — назіраемы
  4. 4
    наблюдательный — назіральны
  5. 5
    наблюдать — назіраць
    наблюдать впервые — назіраць упершыню
    наблюдать на численной модели — назіраць на лікавай мадэлі
    наблюдать экспериментально — назіраць эксперыментальна
    наблюдать эффект — назіраць эфект
  6. 6
    наблюдаться — назірацца
    наблюдаться экспериментально — назірацца эксперыментальна
  7. 7
    наблюдающий — назіраючы
  8. 8
    наблюдение — назіранне, -ння
    наблюдение дистанционное — назіранне дыстанцыйнае
    наблюдение оптико-электронное — назіранне оптыка-электроннае
    наблюдение оптимальное — назіранне аптымальнае
  9. 9
    набор — набор, -ру
    набор заданной дозы облучения — набор зададзенай дозы а(б)праменьвання
    набор перестановочных соотношений — набор перастановачных суадносін
    набор полный — набор поўны
  10. 10
    наведённый — наведзены
    наведённый высоким давлением — наведзены высокім ціскам
  11. 11
    навесной — навясны
  12. 12
    навивание — навіванне, -ння
    навивание на кристаллизатор — навіванне на крышталізатар
  13. 13
    навигационный — навігацыйны
  14. 14
    навигация — навігацыя, -цыі
  15. 15
    нагрев — нагрэў, -ву
    нагрев высокочастотный — нагрэў высокачастотны
    нагрев джоулев — нагрэў джоўлеў
    нагрев интенсивным лазерным излучением — нагрэў інтэнсіўным лазерным выпраменьваннем
    нагрев контактный — нагрэў кантактны
    нагрев кратковременный — нагрэў кароткачасовы
    нагрев локально-контактный — нагрэў лакальна-кантактны
    нагрев материала основы — нагрэў матэрыялу асновы
    нагрев объекта — нагрэў аб'екта
    нагрев скоростной — нагрэў хуткасны
    нагрев электроконтактный — нагрэў электракантактны
    нагрев электронно-лучевой — нагрэў электронна-прамянёвы
  16. 16
    нагревание — награванне, -ння
    нагревание приповерхностных слоёв плазмы — награванне прыпаверхневых слаёў плазмы
    нагревание через объём полупроводника — награванне праз аб'ём паўправадніка
  17. 17
    нагреватель — награвальнік, -ка
    нагреватель тиристорный — награвальнік тырыстарны
  18. 18
    нагревостойкий — нагрэвастойкі
  19. 19
    нагружение — нагружэнне, -ння
    нагружение двухчастотное — нагружэнне двухчастотнае
    нагружение динамическое — нагружэнне дынамічнае
    нагружение импульсное — нагружэнне імпульснае
    нагружение импульсно-периодическое — нагружэнне імпульсна-перыядычнае
    нагружение конструкции — нагружэнне канструкцыі
    нагружение многовекторное — нагружэнне шматвектарнае
    нагружение несущей системы автомобиля — нагружэнне нясучай сістэмы аўтамабіля
    нагружение ударное — нагружэнне ўдарнае
    нагружение фрикционного контакта твёрдых тел — нагружэнне фрыкцыйнага кантакту цвёрдых цел
    нагружение элементов конструкции — нагружэнне элементаў канструкцыі
  20. 20
    нагруженность — нагружанасць, -ці
    нагруженность динамическая — нагружанасць дынамічная
    нагруженность конструкций — нагружанасць канструкцый
    нагруженность максимальная — нагружанасць максімальная
    нагруженность элементов подвески автомобилей — нагружанасць элементаў падвескі аўтамабіляў

Паведаміць пра недакладнасьць