На запыт знайшлося 55 артыкулаў

 1. 1
  анализ — аналіз, -зу
  анализ абсорбционный — аналіз абсарбцыйны
  анализ атомный спектральный — аналіз атамны спектральны
  анализ в реальном масштабе времени — аналіз у рэальным маштабе часу
  анализ веществ — аналіз рэчываў
  анализ загрязнённости радионуклидами — аналіз забруджанасці радыенуклідамі
  анализ изображения — аналіз відарыса
  анализ информативности спектральных данных — аналіз інфарматыўнасці спектральных даных
  анализ информации — аналіз інфармацыі
  анализ конформационный — аналіз канфармацыйны
  анализ корректности — аналіз карэктнасці
  анализ корреляционно-регрессионный — аналіз карэляцыйна-рэгрэсійны
  анализ корреляционный — аналіз карэляцыйны
  анализ кривых затухания фосфоресценции — аналіз крывых затухання фасфарэсцэнцыі
  анализ кристаллической структуры — аналіз крышталічнай структуры
  анализ магнитошумовой информации — аналіз магніташумавой інфармацыі
  анализ микросегментный — аналіз мікрасегментны
  анализ на гамма-активность — аналіз на гама-актыўнасць
  анализ неразрушающий — аналіз неразбураючы
  анализ подробный — аналіз падрабязны
  анализ послойный — аналіз паслойны
  анализ признаков — аналіз прыкмет
  анализ проб внешних объектов — аналіз проб знешніх аб'ектаў
  анализ проведённый — аналіз праведзены
  анализ радиохимический — аналіз радыехімічны
  анализ распределения освещения — аналіз размеркавання асвятлення
  анализ результатов — аналіз вынікаў
  анализ рентгеновский — аналіз рэнтгенаўскі
  анализ рентгеновский фазовый — аналіз рэнтгенаўскі фазавы
  анализ системный — аналіз сістэмны
  анализ спектральный — аналіз спектральны
  анализ спектров совместный — аналіз спектраў сумесны
  анализ сравнительный — аналіз параўнальны
  анализ статических признаков — аналіз статычных прыкмет
  анализ структурный — аналіз структурны
  анализ теоретический — аналіз тэарэтычны
  анализ тонкий — аналіз тонкі
  анализ узкополосный — аналіз вузкапалосны
  анализ фазовый — аналіз фазавы
  анализ функции на экстремум — аналіз функцыі на экстрэмум
  анализ цифровой — аналіз лічбавы
  анализ численный — аналіз лікавы
  анализ экспериментально-статистической информации — аналіз эксперыментальна-статыстычнай інфармацыі
  анализ экспериментальных данных — аналіз эксперыментальных даных
  анализ экспрессный — аналіз экспрэсны
  анализ элементный — аналіз элементны
  анализ эмиссионный спектральный — аналіз эмісійны спектральны
 2. 2
  анализатор — аналізатар, -ра
  анализатор автоматизированный — аналізатар аўтаматызаваны
  анализатор газообразных веществ — аналізатар газападобных рэчываў
  анализатор дистанционный — аналізатар дыстанцыйны
  анализатор дифференциальный — аналізатар дыферэнцыяльны
  анализатор инфракрасный — аналізатар інфрачырвоны
  анализатор лазерный — аналізатар лазерны
  анализатор магнитошумовой — аналізатар магніташумавы
  анализатор многоканальный — аналізатар шматканальны
  анализатор оптико-акустический — аналізатар оптыка-акустычны
  анализатор оптический — аналізатар аптычны
  анализатор термический — аналізатар тэрмічны
  анализатор фильтровый — аналізатар фільтравы
 3. 3
  анализированный — аналізаваны
 4. 4
  анализировать — аналізаваць
 5. 5
  анализироваться — аналізавацца
 6. 6
  анализируемый — аналізуемы
 7. 7
  аналитически — аналітычна
  аналитически задать — аналітычна задаць
 8. 8
  аналитический — аналітычны
 9. 9
  аналог — аналаг, -га
  аналог зарубежный — аналаг замежны
  аналог известный — аналаг вядомы
  аналог квантовый — аналаг квантавы
  аналог мировой — аналаг сусветны
 10. 10
  аналогичный — аналагічны
 11. 11
  аналогия — аналогія, -гіі
 12. 12
  аналоговый — аналагавы
 13. 13
  аналого-импульсный — аналага-імпульсны
 14. 14
  аналого-цифровой — аналага-лічбавы
 15. 15
  ангармонизм — ангарманізм, -му
 16. 16
  ангармонический — ангарманічны
 17. 17
  ангармоничность — ангарманічнасць, -ці
 18. 18
  ангстрем (Аo) — ангстрэм, -ма
 19. 19
  анероид — анероід, -да
 20. 20
  анероидно-мембранный — анероідна-мембранны

Паведаміць пра недакладнасьць