На запыт знайшлося 17 артыкулаў

 1. 1
  иметь — мець
  иметь аналог — мець аналаг
  иметь максимум — мець максімум
  иметь место — мець месца
  иметь ограничения — мець абмежаванні
  иметь однородное распределение — мець аднароднае размеркаванне
  иметь повышенный ресурс — мець павышаны рэсурс
  иметь правильную асимптотику — мець правільную асімптотыку
  иметь практическое значение — мець практычнае значэнне
  иметь принципиальное значение — мець прынцыповае значэнне
  иметь промышленное назначение — мець прамысловае прызначэнне
 2. 2
  имеющий — які мае
  имеющий высокие маскирующие свойства — які мае высокія маскіруючыя ўласцівасці
 3. 3
  имеющийся
  1. (наличный) наяўны;
  2. (существующий) існуючы
 4. 4
  имид — імід, -ду
 5. 5
  имидный — імідны
 6. 6
  имидоортосульфобензойный — імідаортасульфабензойны
 7. 7
  имитационный — імітацыйны
 8. 8
  имитация — імітацыя, -цыі
 9. 9
  иммерсионный — імерсійны
 10. 10
  иммерсия — імерсія, -сіі
 11. 11
  импеданс — імпеданс, -са
  импеданс входной — імпеданс уваходны
  импеданс электрический — імпеданс электрычны
 12. 12
  имплантация — імплантацыя, -цыі
  имплантация ионами кремния — імплантацыя іонамі крэмнію
  имплантация ускоренных ионов — імплантацыя паскораных іонаў
 13. 13
  импульсімпульс, -су
  импульс высоковольтныйімпульс высакавольтны
  импульс высокостабильныйімпульс высокастабільны
  импульс длительностью до 1 псімпульс працягласцю да 1 пс
  импульс излученияімпульс выпраменьвання
  импульс короткийімпульс кароткі
  импульс кратковременныйімпульс кароткачасовы
  импульс лазерныйімпульс лазерны
  импульс малой длительностиімпульс малой працягласці
  импульс малой энергииімпульс малой энергіі
  импульс накачкиімпульс напампоўкі
  импульс наносекундныйімпульс нанасекундны
  импульс одиночныйімпульс адзіночны
  импульс оптического излученияімпульс аптычнага выпраменьвання
  импульс отсечкиімпульс адсечкі
  импульс пикосекундныйімпульс пікасекундны
  импульс поджига лампы накачкиімпульс падпалу лямпы напампоўкі
  импульс поджигающийімпульс падпальваючы
  импульс пробныйімпульс пробны
  импульс прямоугольныйімпульс прамавугольны
  импульс сверхкороткийімпульс звышкароткі
  импульс световойімпульс светлавы
  импульс сильноточныйімпульс моцнатокавы
  импульс солитоноподобныйімпульс салітонападобны
  импульс стробирующийімпульс страбіруючы [страбіравальны]
  импульс субнаносекундныйімпульс субнанасекундны
  импульс ультразвуковойімпульс ультрагукавы
  импульс управляющийімпульс кіруючы [кіравальны]
  импульс фемтосекундныйімпульс фемтасекундны
  импульс хронирующийімпульс храніруючы [храніравальны]
  импульс электрического токаімпульс электрычнага току
 14. 14
  импульсно-локальныйімпульсна-лакальны
 15. 15
  импульсно-периодическийімпульсна-перыядычны
 16. 16
  импульсныйімпульсны
 17. 17
  импульсыімпульсы, -саў
  импульсы парныеімпульсы парныя
  импульсы сдвоенныеімпульсы здвоеныя
  импульсы управления генераторомімпульсы кіравання генератарам

Паведаміць пра недакладнасьць