На запыт знайшлося 20 артыкулаў

 1. 1
  up [ʌp]
  I adv
  1. наверсе, угары; наверх, уверх
  2. азначае набліжэнне
  he came up ён падышоў
  3. паказвае на сканчэнне тэрміну, завяршэнне, вынік
  eat up з'есці
  it's up to you to decide табе (вы)рашаць
  time is up час скончыўся
  what's up? што здарылася?
  II prep уверх па
  up and down узад і ўперад, туды і сюды
  up the river уверх па рацэ
 2. 2
  upbringing ['ʌpbrɪŋɪŋ] n выхаванне
 3. 3
  update [ʌp'deɪt] v мадэрнізаваць
  update a dictionary уносіць змяненні ў слоўнік
 4. 4
  upgrade
  I ['ʌpgreɪd] n: on the upgrade на ўздыме
  II [ʌp'greɪd] v павышаць якасць; пераводзіць у больш высокую катэгорыю
 5. 5
  upheld [ʌp'held] past, ppuphold
 6. 6
  uphill [ˌʌp'hɪl] adv на гару
 7. 7
  uphold [ˌʌp'hould] v (upheld) падтрымліваць
 8. 8
  upland ['ʌplənd] a нагорны; гарысты
 9. 9
  upon [ə'pɔn] prep = on
  once upon a time there lived... (даўным-даўно) жыў-быў...
 10. 10
  upper ['ʌpə] a верхні, вышэйшы
  the upper classes вышэйшыя колы
  upper circle тэатр. балкон
  get the upper nand узяць верх
 11. 11
  upright ['ʌpraɪt] a вертыкальны, прамы
 12. 12
  uprising ['ʌpˌraɪzɪŋ] n паўстанне
 13. 13
  uproar ['ʌprɔ:] n шум; крык; выбух (смеху)
 14. 14
  upset [ˌʌp'set]
  I a расхваляваны, засмучаны
  II v (upset)
  1. перакульваць
  2. разладжваць (планы)
  3. засмучаць, псаваць настрой
 15. 15
  upside down [ˌʌpsaɪd'daun] adv уверх дном, дагары нагамі
 16. 16
  upstairs [ˌʌp'stɛəz] adv на верхнім паверсе, наверсе; наверх
  go upstairs паднімацца наверх
 17. 17
  upsurge ['ʌpsə:dʒ] n уздым (радасці, крыўды і да т.п.)
 18. 18
  up-to-date [ˌʌptə'deɪt] a сучасны
 19. 19
  uptown [ˌʌp'taun] adv амер. (у напрамку) ад цэнтра горада
 20. 20
  upwards ['ʌpwədz] adv уверх
  children of three and upwards дзеці ад трох і старэйшыя

Паведаміць пра недакладнасьць