На запыт знайшлося 9 артыкулаў

 1. 1
  us [ʌs] pron нас, нам, намі
  it's us! гэта мы!
 2. 2
  usage ['ju:zɪdʒ] n ужыванне
 3. 3
  use [ju:s]
  I n
  1. ужыванне, карыстанне, выкарыстанне
  make use of smth ужываць што-н., карыстацца чым-н.
  2. карысць; толк, сэнс; выгада
  is there any use? ці варта?
  it's no use doing it няма сэнсу гэта рабіць
  be of no use быць бескарысным
  be out of use выйсці з ужытку
  what's the use? які сэнс?
  II v [ju:z]
  1. выкарыстоўваць, карыстацца; ужываць
  get used to smth прызвычаіцца (прывыкнуць) да чаго-н.
  2. he used to... ён меў звычай...
  I used to see him often я часта з ім бачыўся
 4. 4
  useful ['ju:sful] a карысны; прыдатны
 5. 5
  useless ['ju:slɪs] a бескарысны; дарэмны, марны
 6. 6
  user ['ju:zə] n спажывец; карыстальнік
  library user чытач
 7. 7
  usher ['ʌʃə]
  I n тэатр. білецёр
  II v уводзіць, праводзіць
 8. 8
  usual ['ju:ʒuəl] a звычайны
  as (than) usual як (чым) звычайна
 9. 9
  usually ['ju:ʒuəlɪ] adv звычайна

Паведаміць пра недакладнасьць