На запыт знайшлося 80 артыкулаў

 1. 1
  счакацца зак., -аюся, -аешся, -аецца, -аюцца
 2. 2
  счакаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
 3. 3
  счалены
 4. 4
  счаліцца зак., -ліцца, -ляцца
 5. 5
  счаліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць
 6. 6
  счалка -лцы, -лак
 7. 7
  счальванне -нні
 8. 8
  счальвацца незак., -аецца, -аюцца
 9. 9
  счальваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
 10. 10
  счапіцца зак., счаплюся, счэпішся, -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца
 11. 11
  счапіць зак., счаплю, счэпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць
 12. 12
  счапленне -нні
 13. 13
  счараваны
 14. 14
  счараваць зак., -рую, -руеш, -руе, -руюць
 15. 15
  счарвівець і счарвець зак., -ее, -еюць; -ее, -еюць
 16. 16
  счарнелы
 17. 17
  счарнець зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць
 18. 18
  счарніць зак., -ню, счэрніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць
 19. 19
  счарпнуць зак., -ну, -неш, -не, -нём, -няце, -нуць
 20. 20
  счарсцвеласць -цю

Паведаміць пра недакладнасьць