На запыт знайшлося 47 артыкулаў

 1. 41
  еўня -ні -ні, ж. — овин. МГсл.; Нсл.; Невель (Бузук: Невель, 19).
  Снапы сушылі ў еўні. Навікі Віц. (Ксл.).
 2. 42
  еханькі, ласкат. к "ехаць", употребляется в разговоре с малыми детьми. Нсл. 723.
  Дзяцятка еханькі хоча. Нсл.
 3. 43
  еханьне -ня, предл. -ню; мн. ч. -ні -няў, ср. — езда. Нсл. 723.
  Дурным еханьням тваім ты коні сусім замарыў. Нсл.
 4. 44
  ехацца, едзецца, страд. к ехаць. Добра гэтта едзецца.
  ад'ехацца -едуся -едзешся, соверш. — отъехать немного в сторону, на небольшое расстояние от кого, чего-л.).
  Ад'едзься троху, бо тут замінаеш. Ар.
  Несоверш. ад'яжджацца.
  заехацца, соверш. куды, да кога — заехать (ненадолго, побывать где-л. по пути, мимоходом). Ар.
  Едучы да Вільні, заехаліся на папас да карчмы. Ар.
  Несоверш. заяжджацца. Ар.
  зьехацца, соверш.
  1. съехаться (собраться где-л., приехав из разных мест, многим, Ар.) Нсл.; Ар.
  Панове зьехаліся на хвэст. Нсл.
  Отгл. имя сущ. зьеханьне -ня, предл. -ню, — съезд. Нсл. 221; Стт. 1529. сл.
  Зьеханьне судзьдзяў на прасоку. Нсл.
  2. (перен.) з чога — прийти в бедность, в худое положение. Нсл. 221.
  Быў калісь багаты, а цяпер зьехаўся. Нсл. 221. Быў маладзец, але зьехаўся. Нсл.
  Несоверш. зьяжджацца — съезжаться в одно место (о многих, многом) Нсл.; Ар.
  Да Крэва на кірмаш шмат народу зьяжджаецца. Ар.
  разьехацца, — разъехаться, уехать в разные места (о всех, многих). Ар.
  Вясельнікі разьехаліся. Ар.
  Несоверш. разьяжджацца.
  Госьці ўжо разьяжджаюцца. Ар.
 5. 45
  ехаць, еду, едзеш, едзе; прош. вр. ехаў, ехала, ехала; повел. едзь, едзьма, несоверш. — ехать.
  Хто едзе на снасьці, а хто на шчасьці. Послов. (Ар.)
  1. двигаться, катиться, ехать. Ар.
  Паезд едзе борзда. Ар.
  2. выбираться куда-то; ехать.
  Ехаць на заработкі. Ехаць да Вільні. Ар. Ехаць да Амэрыкі. Ар. Ехаць за граніцу. Ар. Ср. выяжджаць
  аб'ехаць, соверш.
  1. объехать, проехать вокруг кого, чего-л.
  2. опуститься, съехать вниз.
  Адзецьце гэта так і аб'ехала. Ельн. (Дел.). Хата аб'ехаўшы. Прышчэпаўск. в. Росл. (Дсл.).
  3. (перен.) — похудеть. Дел.
  Скажы, які быў таўсты Якуш, а цяпер аб'ехаў. Дсл.
  Несоверш. аб'яжджаць -аю -аеш -ае.
  Нічога ня будзе: даводзіцца аб'яжджаць роў. Ст.
  ад'ехаць — приехав, возвратиться ехав.
  Несоверш. ад'яжджаць — отъезжать. Ар.
  Отгл. имя сущ. ад'яжджаньне -ня, предл. -ню — (возвращение, Ар.) отъезд (приехавшего -ших, С.) Гсл.; Нсл.
  Пры ад'яжджаньню вып'ем гарбаты. Нсл.
  заехаць, соверш.
  1. заехать (уехать далеко, в какие-л., за какие-л. пределы). Ар.
  За гадзіну заехалі да Барун. Ар.
  2. заехать, подъехать не прямо, а со стороны, объезжая. Ар.
  Заедзьце зь левага боку. Ар.
  3. заехать (свернуть за что-л., скрыться за чем-л.) Ар.
  Заехалі за гай. Ар.
  4. (перен.) па кім-чым — сильно ударить. Ксл.
  Я табе заеду па карку. Сянно (Ксл.).
  Несоверш. заяжджаць -аю -аеш -ае. Ар.
  зьехаць, соверш.
  1. перестать находиться на каком-л. месте, уйти, уехать. Ар. Ср. зьляцець
  Яны ўжо тут ня жывуць, зьехалі. Зьехаць із двара. Нсл. 221.
  2. з чаго — (съехать, С.) спуститься. Ар.; Нсл. 221.
  Пакаўзнуўся й зьехаў у самы дол. Нсл. 221.
  3. съехать, ехав, свернуть куда-л. Ар.
  За хвойнікам зьехалі з дарогі на сенажаць. Ар.
  4. съехать (сдвинуться со своего места сползти, Ар).
  Набедрыкі ў каня зьехалі на бок. Ар.
  5. (перен.) каго-чым — ударить больно чем-л. гибким. Нсл. 221; Ар.
  Зьехаць каго бізуном па плячох. Нсл.
  6. (перен.) на што — потерять состояние, Нсл. 221.
  Які быў багаты, а цяпер зьехаў на адзін канец і хлеба няма. Нсл.
  Несоверш. зьяжджаць.
  Зьяжджай з гары паціхеньку. Нсл. Зьяжджаць із двара. Нсл.
  наехаць, соверш. на каго-што,
  1. наехать, натокнуться во время езды. Ар.
  Наехалі на воз. Ар.
  2. приехать во множестве. Ар.
  І наехала ж вазоў на рынак із дрыўмі!
  Несоверш. наяжджаць.
  Соверш. панаехаць — неоднократно приехать или многим. Ар.
  Поўнае места панаехалі. ЗСД 22.
  пад'ехаць,
  1. подъехать. Ар.
  2. приехать, заехать куда-л. к кому-л. по близости.
  3. хитростями, уловками и т. п. постараться добиться чего-л., склонить кого-л. в свою пользу; льстиво обратиться к кому-л., желая добиться чего-л.
  Неяк пад'ехаў к яму, што выпрасіў грошы. Нсл. 343.
  Несоверш. пад'яжджаць.
  паехаць, соверш.
  1. поехать, уехать. Ар.
  2. брать верх над кем. Нсл. 429.
  Ня дамся, каб ты па імне паяжджаў; не дапушчу, каб паехаў па маёй шыі. Нсл.
  Несоверш. паяжджаць, Нсл.
  1. несоверш. к паехаць
  2. разъезжать. Нсл. 492.
  Па постацях паяжджае, свае жнейкі прыганяе. Ср. пахаджаць
  прыехаць, соверш. — приехать. Ар.
  Отгл. имя сущ. прыеханьне -ня, предл. -ню — приезд.
  Я адлажыў да прыеханьня свайго к Малявічам. Гордз. Ак. ХVII, 5.
  Несоверш. прыяжджаць.
  выехаць, соверш. — выехать, уехать. Ар.
  Несоверш. выяжджаць — выезжать, уезжать. (МГсл.); Ар.
  уехаць, уеду, уедзеш, уедзе; повел. уедзь, уедзьма, соверш., возвр.
  1. въехать. Ар.; Ксл.
  Мы ўехалі ў такую агіду, што ня вылезеш! Ганкавічы Беш. (Ксл.).
  2. проехать (передвигаясь на чём-л., покрыть какое-л. расстояние, Ар.) Шсл; Ар.
  Сядні я шмат уехаў на каню - вёрстаў сорак. Ст. Што ўбіў, то ўехаў. Ар.
  Несоверш. уяжджаць.
  узьехаць, соверш.
  1. взъехать. Ар.
  2. наехать на кого, что-л.
  Узьехаў з возам на дзяцё. Ст.
  Несоверш. узьяжджаць. Ар.; Шсл.
 6. 46
  еча, ечы -чы; мн. ч., род. ечаў, ж. — пищевод. Укр.; Ар.; Міх.; Карачэўскі п. (Будде: Тула-Орл., 143).
 7. 47
  ечня -ні -ні; мн. ч., род. -няў, ж. — яичница. См. яечня
  ечня бульбяная — кушание, получаемое из мятого картофеля, разжиженного молоком, яйцами и зарумяненное. НК: Очерки, 20.
  ечня пражаная — обыкновенная сковородная яичница. НК: Очерки, 22.
  ечня тушоная — смесь сладкого молока со взболтанными яйцами. НК: Очерки, 22.
123

Паведаміць пра недакладнасьць