На запыт знайшлося 888 артыкулаў

 1. 21
  параксиальный - параксіяльны
 2. 22
  параллельно - паралельна
 3. 23
  параллельный - паралельны
 4. 24
  парамагнетик - парамагнетык, -ка
 5. 25
  парамагнитный - парамагнітны
 6. 26
  параметр - параметр, -ра
  параметр акустический - параметр акустычны
  параметр безразмерный - параметр безразмерны
  параметр большой - параметр вялікі
  параметр важный - параметр важны
  параметр взаимодействия - параметр узаемадзеяння
  параметр геометрический - параметр геаметрычны
  параметр группы - параметр групы
  параметр деформации - параметр дэфармацыі
  параметр интегральный - параметр інтэгральны
  параметр информативный - параметр інфарматыўны
  параметр информационный - параметр інфармацыйны
  параметр используемый - параметр выкарыстоўваемы
  параметр квантовый - параметр квантавы
  параметр конструкционный - параметр канструкцыйны
  параметр контролируемый - параметр кантралюемы
  параметр кристаллической решётки - параметр крышталічнай рашоткі
  параметр критический - параметр крытычны
  параметр Локкарта-Мартинелли - параметр Локарта-Мартынелі
  параметр модели - параметр мадэлі
  параметр нелинейный - параметр нелінейны
  параметр неопределённый - параметр нявызначаны
  параметр оптимальный - параметр аптымальны
  параметр основной - параметр асноўны
  параметр проектный - параметр праектны
  параметр пространственный - параметр прасторавы
  параметр рабочий - параметр рабочы
  параметр регрессии - параметр рэгрэсіі
  параметр рецептурно-технологический - параметр рэцэптурна-тэхналагічны
  параметр сигнала - параметр сігналу
  параметр системы - параметр сістэмы
  параметр структурный - параметр структурны
  параметр термодинамический - параметр тэрмадынамічны
  параметр технологический - параметр тэхналагічны
  параметр управляющий - параметр кіруючы [кіравальны]
  параметр физический - параметр фізічны
  параметр функции - параметр функцыі
  параметр цветовой - параметр колеравы
  параметр электрофизический - параметр электрафізічны
  параметр эллипса - параметр эліпса
 7. 27
  параметризация - параметрызацыя, -цыі
  параметризация класса объектов - параметрызацыя класа аб'ектаў
  параметризация матрицы Лоренца - параметрызацыя матрыцы Лорэнца
  параметризация модели - параметрызацыя мадэлі
  параметризация сборочных единиц - параметрызацыя зборачных адзінак
 8. 28
  параметризованный - параметрызаваны
 9. 29
  параметрический - параметрычны
 10. 30
  параметры - параметры, -раў
  параметры акустических полей - параметры акустычных палёў
  параметры ассоциативного отклика - параметры асацыятыўнага водгуку
  параметры высокие критические - параметры высокія крытычныя
  параметры выходные - параметры выхадныя
  параметры геометрические - параметры геаметрычныя
  параметры границ раздела - параметры межаў падзелу
  параметры деформирования - параметры дэфармавання
  параметры излучения поляризационные - параметры выпраменьвання палярызацыйныя
  параметры информационные - параметры інфармацыйныя
  параметры источника излучения - параметры крыніцы выпраменьвання
  параметры конструкции - параметры канструкцыі
  параметры контакта - параметры кантакту
  параметры лазерного излучения - параметры лазернага выпраменьвання
  параметры перемещения - параметры перамяшчэння
  параметры перехода - параметры пераходу
  параметры плазмы - параметры плазмы
  параметры покрытий цветовые - параметры пакрыццяў колеравыя
  параметры пространственные - параметры прасторавыя
  параметры разряда стабильные - параметры разраду стабільныя
  параметры рецептурно-технологические - параметры рэцэптурна-тэхналагічныя
  параметры Стокса - параметры Стокса
  параметры структурно-чувствительные - параметры структурна-адчувальныя
  параметры температурно-влажностные - параметры тэмпературна-вільготнасныя
  параметры температурно-временные - параметры тэмпературна-часавыя
  параметры транзисторной структуры - параметры транзістарнай структуры
  параметры упругодиссипативные - параметры пругкадысіпатыўныя
  параметры установки - параметры ўстаноўкі
  параметры устройства - параметры прыстасавання
  параметры электромагнитные - параметры электрамагнітныя
  параметры ячейки - параметры ячэйкі
 11. 31
  парапроцесс - парапрацэс, -су
 12. 32
  парателлурит - паратэлурыт, -ту
 13. 33
  параэлектрик - параэлектрык, -ка
 14. 34
  параэлектрический - параэлектрычны
 15. 35
  парк (машин) - парк, парка
 16. 36
  парный - парны
 17. 37
  паровой - паравы
 18. 38
  парогазовый - парагазавы
 19. 39
  парогазожидкостный - парагазавадкасны
 20. 40
  парогазотурбинный - парагазатурбінны

Паведаміць пра недакладнасьць