На запыт знайшлося 282 артыкулы

 1. 1
  побочный - пабочны
 2. 2
  поведение - паводзіны, -н ед. нет
  поведение аномальное - паводзіны анамальныя
  поведение асимптотическое - паводзіны асімптатычныя
  поведение бистабильное - паводзіны бістабільныя
  поведение в условиях динамического нагружения - паводзіны ва ўмовах дынамічнага нагружэння
  поведение наблюдаемое - паводзіны назіраемыя
  поведение реологическое - паводзіны рэалагічныя
  поведение решения - паводзіны рашэння
  поведение системы - паводзіны сістэмы
  поведение существенно иное - паводзіны істотна іншыя
  поведение хаотическое - паводзіны хаатычныя
  поведение экспериментально наблюдаемое - паводзіны эксперыментальна назіраемыя
 3. 3
  поверка - паверка, -кі
  поверка средств измерения - паверка сродкаў вымярэння
 4. 4
  поверочный - паверачны
 5. 5
  поверхности - паверхні, -няў
  поверхности контактирующие - паверхні кантактуючыя [кантактавальныя]
  поверхности равнонапряжённые - паверхні роўнанапружаныя
 6. 6
  поверхностно - паверхнева
  поверхностно активизированный - паверхнева актывізаваны
  поверхностно упрочнённый - паверхнева ўмацаваны
 7. 7
  поверхностно-активный - паверхнева-актыўны
 8. 8
  поверхностный - паверхневы
 9. 9
  поверхность - паверхня, -ні
  поверхность активизированная - паверхня актывізаваная
  поверхность активированная - паверхня актываваная
  поверхность взаимодействия - паверхня ўзаемадзеяння
  поверхность взаимодействия межфазная - паверхня ўзаемадзеяння міжфазная
  поверхность внутренняя - паверхня ўнутраная
  поверхность волокнистого наполнителя - паверхня валакністага напаўняльніка
  поверхность вращения - паверхня вярчэння
  поверхность вращения фасонная - паверхня вярчэння фасонная
  поверхность готового изделия - паверхня гатовага вырабу
  поверхность детали - паверхня дэталі
  поверхность Земли - паверхня Зямлі
  поверхность земная - паверхня зямная
  поверхность изделия - паверхня вырабу
  поверхность инструмента - паверхня інструмента
  поверхность испарения - паверхня выпарвання
  поверхность компактная - паверхня кампактная
  поверхность конденсации - паверхня кандэнсацыі
  поверхность контролируемая - паверхня кантралюемая
  поверхность кристалла оптическая - паверхня крышталя аптычная
  поверхность межфазная - паверхня міжфазная
  поверхность металла - паверхня металу
  поверхность металлическая - паверхня металічная
  поверхность мишени - паверхня мішэні
  поверхность модифицированная - паверхня мадыфікаваная
  поверхность наружная - паверхня вонкавая
  поверхность обрабатываемая - паверхня апрацоўваемая
  поверхность обработанная - паверхня апрацаваная
  поверхность образца - паверхня ўзору
  поверхность, обугленная лазерным излучением - паверхня, абвугленая лазерным выпраменьваннем
  поверхность оптическая - паверхня аптычная
  поверхность ориентированная - паверхня арыентаваная
  поверхность отклика - паверхня водгуку
  поверхность открытая - паверхня адкрытая
  поверхность отливки - паверхня адліўкі
  поверхность плоская - паверхня плоская
  поверхность подстилающая - паверхня падсцілаючая
  поверхность подстилочная - паверхня падсцілачная
  поверхность полупроводника - паверхня паўправадніка
  поверхность прецизионная - паверхня прэцызійная
  поверхность пятна - паверхня плямы
  поверхность рабочая - паверхня рабочая
  поверхность раздела - паверхня падзелу
  поверхность реальная - паверхня рэальная
  поверхность скола - паверхня сколу
  поверхность срединная - паверхня сярэдзінная
  поверхность субмикрошероховатая - паверхня субмікрашурпатая
  поверхность трения - паверхня трэння
  поверхность трохоидная - паверхня трахоідная
  поверхность труднодоступная - паверхня цяжкадаступная
  поверхность трущаяся - паверхня, якая трэцца
  поверхность указательная - паверхня ўказальная
  поверхность фазовой границы - паверхня фазавай мяжы
  поверхность фазовой скорости - паверхня фазавай хуткасці
  поверхность цилиндрическая - паверхня цыліндрычная
  поверхность эмиттирующая - паверхня эміціруючая [эміціравальная]
 10. 10
  поворот - паварот, -ту
  поворот объекта - паварот аб'екта
  поворот плоскости поляризации - паварот плоскасці палярызацыі
 11. 11
  поворотный - паваротны
 12. 12
  повреждение - пашкоджанне, -ння
  повреждение усталостное - пашкоджанне стомленаснае
 13. 13
  повреждённость - пашкоджанасць, -ці
  повреждённость накопленная - пашкоджанасць накопленая
 14. 14
  повторитель - паўтаральнік, -ка
  повторитель истоковый - паўтаральнік вытокавы
 15. 15
  повторный - паўторны
 16. 16
  повысить - павысіць
  повысить вдвое - павысіць удвая
  повысить значительно - павысіць значна
  повысить существенно - павысіць істотна
 17. 17
  повышать - павышаць
 18. 18
  повышение - павышэнне, -ння
  повышение безопасности - павышэнне бяспекі
  повышение долговечности - павышэнне даўгавечнасці
  повышение качества - павышэнне якасці
  повышение маскирующей способности - павышэнне маскіруючай здольнасці
  повышение нагрузочной способности - павышэнне нагрузачнай здольнасці
  повышение надёжности - павышэнне надзейнасці
  повышение непрерывное - павышэнне бесперапыннае
  повышение производительности - павышэнне прадукцыйнасці
  повышение производства - павышэнне вытворчасці
  повышение стойкости инструмента - павышэнне стойкасці інструменту
  повышение температуры - павышэнне тэмпературы
  повышение чувствительности метода - павышэнне адчувальнасці метаду
  повышение эффективности - павышэнне эфектыўнасці
 19. 19
  повышенный - павышаны
 20. 20
  поглотитель - паглынальнік, -ка

Паведаміць пра недакладнасьць