На запыт знайшлося 282 артыкулы

 1. 81
  подтвердить - пацвердзіць
  подтвердить гипотезу - пацвердзіць гіпотэзу
  подтвердить достоверность модели - пацвердзіць верагоднасць мадэлі
  подтвердить результаты исследований - пацвердзіць вынікі даследаванняў
  подтвердить численно - пацвердзіць лікава
  подтвердить экспериментально - пацвердзіць эксперыментальна
 2. 82
  подтверждать - пацвярджаць
  подтверждать работоспособность модели - пацвярджаць працаздольнасць мадэлі
 3. 83
  подтверждающий - пацвярджальны
 4. 84
  подтверждённый - пацверджаны
  подтверждённый на лабораторном макете - пацверджаны на лабараторным макеце
  подтверждённый экспериментально - пацверджаны эксперыментальна
 5. 85
  подформация - падфармацыя, -цыі
  подформация локальная - падфармацыя лакальная
 6. 86
  подход - падыход, -ду
  подход гипертекстовый - падыход гіпертэкставы
  подход декомпозиционный - падыход дэкампазіцыйны
  подход единый - падыход адзіны
  подход известный - падыход вядомы
  подход калибровочный - падыход калібровачны
  подход комплексный - падыход комплексны
  подход новый - падыход новы
  подход пофрагментный - падыход пафрагментны
  подход предложенный - падыход прапанаваны
  подход разработанный - падыход распрацаваны
  подход фонемный - падыход фанемны
  подход численно-аналитический - падыход лікава-аналітычны
 7. 87
  подходящий (приемлемый) - прыдатны
 8. 88
  подчиняться - падпарадкоўвацца
  подчиняться простейшему закону композиции - падпарадкоўвацца найпрасцейшаму закону кампазіцыі
 9. 89
  подшипник - падшыпнік, -ка
  подшипник качения - падшыпнік качэння
  подшипник опорный - падшыпнік апорны
  подшипник скольжения - падшыпнік слізгання
  подшипник шаровой - падшыпнік шаравы
 10. 90
  подшипниковый - падшыпнікавы
 11. 91
  пожар - пажар, -ру
 12. 92
  позволивший - які дазволіў
 13. 93
  позволить - дазволіць
 14. 94
  позволять - дазваляць
 15. 95
  позволяющий - які дазваляе
 16. 96
  позитрон - пазітрон, -на
 17. 97
  позитроний - пазітроній, -нія
 18. 98
  позитронный - пазітронны
 19. 99
  позиционирование - пазіцыяніраванне, -ння
  позиционирование исполнительных органов - пазіцыяніраванне выканаўчых органаў
 20. 100
  позиционный - пазіцыйны

Паведаміць пра недакладнасьць