На запыт знайшлося 5 артыкулаў

 1. 1
  явление ср. - з'ява, -вы ж.
  явление когерентное - з'ява кагерэнтная
  явление новое - з'ява новая
  явление параметрическое - з'ява параметрычная
  явление переноса - з'ява пераносу
  явление происходящее - з'ява, якая адбываецца
  явление радиального расширения канала разряда - з'ява радыяльнага расшырэння канала разраду
  явление ранее неизвестное - з'ява раней невядомая
  явление самовоздействия - з'ява самаўздзеяння
  явление Томаса - з'ява Томаса
  явление управляемого фокусирования ультразвуковых пучков - з'ява кіравальнага факусіравання ультрагукавых пучкоў
  явление физическое - з'ява фізічная
 2. 2
  явления - з'явы, з'яў
  явления гальваномагнитные - з'явы гальванамагнітныя
  явления динамические - з'явы дынамічныя
  явления поляризационные - з'явы палярызацыйныя
 3. 3
  являться (быть, служить чем-л.) - з'яўляцца
  являться автономной системой - з'яўляцца аўтаномнай сістэмай
  являться важным - з'яўляцца важным
  являться дискретным - з'яўляцца дыскрэтным
  являться источником радиационной опасности - з'яўляцца крыніцай радыяцыйнай небяспекі
  являться исходными данными для расчёта - з'яўляцца зыходнымі данымі для разліку
  являться многостадийным процессом - з'яўляцца шматстадыйным працэсам
  являться наиболее опасным - з'яўляцца найбольш небяспечным
  являться необходимым и достаточным условием - з'яўляцца неабходнай і дастатковай умовай
  являться одним из основных факторов - з'яўляцца адным з асноўных фактараў
  являться основной причиной - з'яўляцца асноўнай прычынай
  являться перспективным - з'яўляцца перспектыўным
  являться превалирующей формой реакции - з'яўляцца прэваліруючай формай рэакцыі
  являться развитием метода - з'яўляцца развіццём метаду
  являться регулярным во всех случаях - з'яўляцца рэгулярным ва ўсіх выпадках
  являться существенно новым результатом - з'яўляцца істотна новым вынікам
  являться существенным элементом - з'яўляцца істотным элементам
  являться универсальным - з'яўляцца універсальным
  являться экологически чистым - з'яўляцца экалагічна чыстым
 4. 4
  являющийся - які з'яўляецца
 5. 5
  явный - яўны

Паведаміць пра недакладнасьць