На запыт знайшлося 174 артыкулы

 1. 21
  загрязняться — забруджвацца
 2. 22
  загрязняющий — забруджвальны
 3. 23
  задавать — задаваць
 4. 24
  задание — заданне, -ння
  задание автоматизированное — заданне аўтаматызаванае
  задание адаптированное — заданне адаптаванае
  задание информационных характеристик — заданне інфармацыйных характарыстык
  задание техническое (ТЗ) — заданне тэхнічнае (ТЗ)
 5. 25
  заданный — зададзены
 6. 26
  задать — задаць
 7. 27
  задача — задача, -чы
  задача актуальная — задача актуальная
  задача апостериорного оценивания — задача апастэрыёрнага ацэньвання
  задача вариационная — задача варыяцыйная
  задача газодинамическая — задача газадынамічная
  задача геометрического программирования — задача геаметрычнага праграміравання
  задача граничная — задача межавая
  задача Дарбу — задача Дарбу
  задача исходная — задача зыходная
  задача кинетическая — задача кінетычная
  задача комбинаторно-геометрическая — задача камбінаторна-геаметрычная
  задача коммивояжёра — задача коміваяжора
  задача контактная — задача кантактная
  задача Коши — задача Кашы
  задача краевая — задача краявая
  задача линейная — задача лінейная
  задача наблюдения-оценивания — задача назірання-ацэньвання
  задача начальная — задача пачатковая
  задача начально-краевая — задача пачаткова-краявая
  задача нелинейная — задача нелінейная
  задача нелинейного программирования — задача нелінейнага праграміравання
  задача нетривиальная — задача нетрывіяльная
  задача о назначении спектра — задача аб прызначэнні спектра
  задача о наименьших квадратах — задача аб найменшых квадратах
  задача обобщённая — задача абагульненая
  задача обратная — задача адваротная
  задача оптимального управления — задача аптымальнага кіравання
  задача полиномиально разрешённая — задача полінаміяльна вырашаная
  задача полиномиально разрешимая — задача полінаміяльна вырашальная
  задача практическая — задача практычная
  задача прикладная — задача прыкладная
  задача проектная — задача праектная
  задача распознавания образов — задача распазнавання вобразаў
  задача решаемая — задача рашаемая
  задача с особенностями — задача з асаблівасцямі
  задача синтеза многокритериальная — задача сінтэзу шматкрытэрыяльная
  задача сложнейшая — задача найскладанейшая
  задача смешанная — задача змешаная
  задача согласования — задача ўзгаднення
  задача сопряжения — задача спалучэння
  задача спектрофотометрии обратная — задача спектрафотаметрыі адваротная
  задача теории расписаний — задача тэорыі раскладаў
  задача управления — задача кіравання
  задача управления двойственная — задача кіравання дваістая
  задача целочисленного линейного программирования — задача цэлалікавага лінейнага праграміравання
  задача цифровой обработки сигналов — задача лічбавай апрацоўкі сігналаў
 8. 28
  задачи — задачы, -дач
  задачи алгебры логики — задачы алгебры логікі
  задачи вычислительной математики — задачы вылічальнай матэматыкі
  задачи логического проектирования — задачы лагічнага праектавання
  задачи математической оптимизации — задачы матэматычнай аптымізацыі
  задачи математической физики — задачы матэматычнай фізікі
  задачи обслуживания требований одним прибором — задачы абслугоўвання патрабаванняў адным прыборам
  задачи оптимального управления — задачы аптымальнага кіравання
  задачи теории множеств — задачы тэорыі мностваў
 9. 29
  задающий — задаючы [задавальны]
 10. 30
  задвижка — засаўка, -кі
  задвижка изолированная — засаўка ізаляваная
 11. 31
  задерживать — затрымліваць
 12. 32
  задержка — затрымка, -кі
  задержка между импульсами — затрымка паміж імпульсамі
  задержка между разрядами — затрымка паміж разрадамі
  задержка относительно начала процесса — затрымка адносна пачатку працэсу
 13. 33
  задний — задні
 14. 34
  зажатие — зацісканне, -ння
  зажатие доменной структуры — зацісканне даменнай структуры
 15. 35
  зажатый — заціснуты
 16. 36
  зажигание — запальванне, -ння
  зажигание разряда — запальванне разраду
 17. 37
  зажигательный — запальны
 18. 38
  зажигающий — запальваючы [запальвальны]
 19. 39
  зажимание — заціскванне, -ння
 20. 40
  зазор — зазор, -ру
  зазор контактный — зазор кантактны
  зазор межконтактный — зазор міжкантактны
  зазор энергетический — зазор энергетычны

Паведаміць пра недакладнасьць