На запыт знайшлося 174 артыкулы

 1. 141
  знакопеременный — знакапераменны
 2. 142
  знакопостоянный — знакапастаянны
 3. 143
  знакопостоянство — знакапастаянства, -ва
 4. 144
  знакосинтезирующий — знакасінтэзуючы [знакасінтэзавальны]
 5. 145
  знаменатель — назоўнік, -ка
  знаменатель дроби — назоўнік дробу
 6. 146
  знание
  1. (наука) веды, -даў ед. нет;
  2. (знакомство с чем-л.) веданне, -ння
  знание свойств оператора — веданне ўласцівасцей аператара
 7. 147
  знания — веды, -даў
 8. 148
  знать — ведаць
 9. 149
  значение — значэнне, -ння
  значение большое — значэнне вялікае
  значение величины — значэнне велічыні
  значение высокое — значэнне высокае
  значение граничное — значэнне межавае
  значение зафиксированное — значэнне зафіксаванае
  значение истинное — значэнне сапраўднае
  значение мгновенное — значэнне імгненнае
  значение наноскопическое — значэнне нанаскапічнае
  значение необходимое — значэнне неабходнае
  значение нерелятивистское — значэнне нерэлятывісцкае
  значение неявное — значэнне няяўнае
  значение оптимальное — значэнне аптымальнае
  значение параметра — значэнне параметра
  значение переменной — значэнне пераменнай
  значение пороговое — значэнне парогавае
  значение практическое — значэнне практычнае
  значение предельное — значэнне гранічнае
  значение приближённое — значэнне прыбліжанае
  значение принципиальное — значэнне прынцыповае
  значение рациональное — значэнне рацыянальнае
  значение собственное — значэнне ўласнае
  значение типичное — значэнне тыповае
  значение функции — значэнне функцыі
  значение экспериментальное — значэнне эксперыментальнае
 10. 150
  значимость — значнасць, -ці
  значимость практическая — значнасць практычная
 11. 151
  значительно — значна
 12. 152
  значительный — значны
 13. 153
  значить — значыць
 14. 154
  зола ж. — попел, -лу м.
 15. 155
  золото (Au) — золата, -та
 16. 156
  золь м. — золь, золю м.
 17. 157
  золь-гельный — золь-гельны
 18. 158
  зона — зона, -ны
  зона активная — зона актыўная
  зона взаимодействия — зона ўзаемадзеяння
  зона высвечивания — зона высвечвання
  зона дисперсная — зона дысперсная
  зона загрязнения радионуклидами — зона забруджвання радыенуклідамі
  зона запрещённая — зона забароненая
  зона захвата — зона захопу
  зона изопланатичности — зона ізапланатычнасці
  зона интенсивного энерговыделения — зона інтэнсіўнага энергавыдзялення
  зона конденсации — зона кандэнсацыі
  зона контакта — зона кантакту
  зона контактная — зона кантактная
  зона локальная — зона лакальная
  зона мёртвая — зона мёртвая
  зона молекулярного взаимодействия — зона малекулярнага ўзаемадзеяння
  зона нагревания — зона награвання
  зона напряжённо-деформированная — зона напружана-дэфармаваная
  зона объёмная — зона аб'ёмная
  зона опасная — зона небяспечная
  зона опасная в смысле усталости — зона небяспечная ў сэнсе стомленасці
  зона оптической однородности — зона аптычнай аднароднасці
  зона особая — зона асобая
  зона отдельная — зона асобная
  зона пайки — зона пайкі
  зона параболическая — зона парабалічная
  зона плоская — зона плоская
  зона положительного градиента — зона дадатнага градыента
  зона приэлектродная — зона прыэлектродная
  зона проводимости — зона праводнасці
  зона рабочая — зона рабочая
  зона расплава — зона расплаву
  зона реактора активная — зона рэактара актыўная
  зона реакционная — зона рэакцыйная
  зона резания — зона рэзання
  зона фрикционного контакта — зона фрыкцыйнага кантакту
  зона энерговыделения — зона энергавыдзялення
 19. 159
  зонд — зонд, зонда
  зонд магнитометрический — зонд магнітаметрычны
 20. 160
  зондирование — зандзіраванне, -ння
  зондирование дистанционное — зандзіраванне дыстанцыйнае
  зондирование космическое — зандзіраванне касмічнае
  зондирование лазерное — зандзіраванне лазернае
  зондирование лидарное — зандзіраванне лідарнае
  зондирование многоволновое — зандзіраванне шматхвалевае
  зондирование окружающей среды — зандзіраванне навакольнага асяроддзя
  зондирование оптическое — зандзіраванне аптычнае
  зондирование природной среды — зандзіраванне прыроднага асяроддзя
  зондирование спектрально-поляризационное — зандзіраванне спектральна-палярызацыйнае

Паведаміць пра недакладнасьць