На запыт знайшоўся 961 артыкул

 1. 301
  чарпануць зак., -ну, -неш, -не, -нём, -няце, -нуць
 2. 302
  чарсцвейшы
 3. 303
  чарсцвенне -нні
 4. 304
  чарсцвець незак., -ею, -ееш, -ее, -еюць
 5. 305
  чарт чарта, -рце, -ртаў
 6. 306
  чартапалох -оху, -осе
 7. 307
  чартапалохавы
 8. 308
  чартар -ру, -ры
 9. 309
  чартарны
 10. 310
  чартаўшчына -не
 11. 311
  чартоўка -оўцы, -овак
 12. 312
  чартоўскі
 13. 313
  чартызм -му, -ме
 14. 314
  чартыст -ста, -сце, -стаў
 15. 315
  чартысцкі
 16. 316
  чартыхацца незак., -аюся, -аешся, -аецца, -аюцца
 17. 317
  чартыхнуцца зак., -нуся, -нешся, -нецца, -нёмся, -няцеся, -нуцца
 18. 318
  чарцёж чарцяжа, -жы, -жоў
 19. 319
  чарцёжна-канструктарскі
 20. 320
  чарцёжна-капіравальны

Паведаміць пра недакладнасьць