Вечныя вобразы, міфалагічныя і літаратурныя персанажы, якім надзвычайная мастацкая абагульненасць, сімвалічнасць і невычарпальнасць духоўнага зместу надаюць усечалавечае, пазачасовае значэнне. Сярод В.в. - Праметэй, Авель і Каін, Дон Кіхот, Дон Жуан, Мефістофель, Фаўст, Гамлет і інш. Розныя трактоўкі В.в. на працягу стагоддзяў неаднаразова рабіліся ў шматлікіх творах літаратуры, выяўленчага і тэатральнага мастацтва, кінамастацтва.

Паведаміць пра недакладнасьць