Слоўнік беларускіх народных параўнанняў

(3784 артыкулаў)

Слоўнік беларускіх народных параўнанняў
Створана на падставе:
Слоўнік беларускіх народных параўнанняў. Менск: Беларуская навука, 2011. ISBN 978-985-08-1346-6

Параўнанні надаюць мове яркасць, адметнасць і той непаўторны каларыт, які адрознівае адну мову ад іншай. Яны ўзбагачаюць гаворку за кошт сваёй здольнасці трапна і вобразна выяўляць сутнасць самых разнастайных з'яў. Прапанаваны слоўнік - вопыт найбольш поўнага збору ўстойлівых беларускіх народных параўнанняў. Змяшчае больш за 8 тыс. параўнальных выразаў рознага тыпу. Дэфініцыя ўключае тлумачэнне значэння, геаграфічную і стылістычную характарыстыку, у неабходных выпадках даецца каментарый культаралагічнага характару. Захаваны дыялектныя асаблівасці маўлення. Слоўнік разлічаны на фалькларыстаў, лінгвістаў, перакладчыкаў, будзе карысны як настаўнікам беларускай мовы, так і майстрам слова - пісьменнікам, журналістам, а таксама ўсім, хто шануе родную мову.

Спіс прынятых скарачэнняў

Абуральн. - абуральна
Абразл. - абразліва
Асудж. - асуджальна
Вульг. - вульгарна
Груб. - груба
Жарт. - жартоўна
Захапл. - з захапленнем
Здзекл. - здзекліва
Зласл. - зласліва
Зняважл. - зняважліва
Іран. - іранічна
Кплів. - кпліва
Насмешл. - насмешліва
Незадав. - незадавальняльна
Няўхв. - няўхвальна
Пагардл. - пагардліва
Памянш. - памяншальнае
Памянш.-ласк. - памяншальна-ласкальнае
Прык. - прыказкі
Раздраж. - раздражнёна
Спачув. - спачувальна
Ухв. - ухвальна
Фальк. - фальклорныя выразы

Паведаміць пра недакладнасьць