На запыт знайшлося 82 артыкулы

 1. 1
  цаблук
  вымакнуць як цаблук. Ганц. Пра крэпка вымаклага пад дажджом або ўпацелага ад цяжкай працы чалавека. СПЗБ 5, 333. ≺ Цаблук - вобад у рыбалоўнай снасці.
 2. 2
  цабэрак
  галава як цабэрак. Івац., Мядз. Пра вялікую галаву. ЗСалавей; ЗЗайкі.
 3. 3
  цавіна
  гнуцца як цавіна (цявіна). Няўхв. 1. Пра нешта нямоцнае, гнуткае, нястойкае. 2. Пра чалавека, які ад нечага крэпка пакутуе. Янк., Пар., 42. ≺ Цавіна, цявіна - былінка.
 4. 4
  цадзілак
  вісець як цадзілак на плоце над кім. Шчуч. Жарт. Няўхв. Пра кагосьці, хто надакучае, назаляе каму-н. Даніловіч, 37.
 5. 5
  цаліна
  як сані па цаліне. Гл. сані.
 6. 6
  цапіла
  сядзець як цапіла. Капыл. Зласл. Пра чалавека, які сядзіць з няўцямным, тупым выглядам. ДА.
 7. 7
  цапільня
  круціцца як біч на цапільні. Гл. біч.
 8. 8
  цар
  апрануцца як цар Танявіцкі. Шчуч. Іран. Пра чалавека, які сваім безгустоўным апрананнем нагадвае мясцовага камічнага персанажа. Даніловіч, 262. ≺ Танявіцкі - ад Танявічы (назва вёскі ў Шчучынскім раёне).
  збірацца як цар пад Рыгу. Пра чалавека, які старанна выбіраецца на безвыніковае мерапрыемства. Арх. Гр.
  з'ездзіць як цар пад Рыгу. Брасл. Пра нейкую безвыніковую паездку куды-н. КВДУ.
 9. 9
  царква
  Мужык хазяін над бабай як хрэст над царквой. Гл. хрэст.
  худы як мыш з царквы. Гл. мыш.
  гарэць як у цэркві. Слуцк. Ухв. Пра роўнае яркае гарэнне свечак. Сержпутоўскі 1999, 79.
  перагуквацца от не раўнуючы рыхтык поп з дзяком у цэркві. Гл. поп.
  правіць як поп у цэркві. Гл. поп.
 10. 10
  царкоўны
  бедны як царкоўная мыш. Гл. мыш.
 11. 11
  царыца
  жыць як царыца. Мсцісл. Ухв. Пра добрае, прывольнае жыццё. Юрчанка, 202.
  маладзіца як царыца. Захапл. Пра важную, прыгожую, статную жанчыну. Янк., Пар., 102.
 12. 12
  царэва
  прыгожа ек царэва. Жытк. Захапл. Пра вельмі прыгожую дзяўчыну. ТС 5, 262. ≺ Царэва - царэўна.
 13. 13
  цаца
  як цаца ў палацы. Рас. Насмешл. Пра маменькіну дачкупястушку. КВДУ.
 14. 14
  цацачка
  адзеты як цацачка. Памянш.-ласк. Маладз. Ухв. Пра прыгожа, з густам убранае, апранутае дзіця. Гілевіч, 115.
 15. 15
  цацка
  прыгожая як цацка. Ухв. Пра вельмі прыгожую дзяўчыну, жанчыну. Янк., Пар., 133.
  як цацка. Паст. Ухв. Пра добра зроблены прадмет, дагледжаную жывёліну. СПЗБ 2, 224.
 16. 16
  цвет
  Белый (гэтат) сьвет як макыў (макавы) цьвет. Смал. п. Прык. Ухв. Пра хараство гэтага свету. Добровольский ІІІ, 4.
  Гэты свет як макоў цвет, а там будушчы век. Жытк. Прык. ТС 1, 89. Тое ж.
  Гэты свет як макаў цвет: зранку расцвітае, да вечара ападае. Прык. Пра падабенства хуткаплыннасці жыцця чалавека і хуткага адцвітання маку. Federowski, 307.
  Дзявочы век як макаў цвет. Зэльв. Прык. Пра нядоўгі час дзявоцтва. ПП 2, 13; БВ, 107.
  загарэцца бы макаў цвет. Слуцк. Пра крэпка, густа пачырванелыя шчокі. Сержпутоўскі 2000, 241.
  мой (наш) век як макаў цвет. Ваўк. п. Пра хуткаплыннасць часу. Federowski, 331; Янк., Пар., 104.
  прайшоў мой век як макаў цвет. Пра хутка прамінулыя гады жыцця. Янкоўскі, 80.
  сядзець як цвет між крапівы. Брасл. Насмешл. Пра жанчыну, што апынулася ў гурце мужчын. Рабкевіч, 198.
  хароша як макаў цвет. Ваўк. п. Ухв. Пра прыгожую румяную жанчыну. Federowski, 50.
  цвісці як адзін цвет. Мсцісл. Ухв. Пра роўнае цвіценне пасадак. Юрчанка, 172.
  шчокі пачырванелі як макаў цвет. Мсцісл. Бялькевіч, 323, 475. Тое, што загарэцца бы макаў цвет.
 17. 17
  цвік, гл. таксама гвозд
  цвёрды як дзвік [сераўно]. Шчуч. Ухв. 1. Пра нейкі цвёрды, крэпкі прадмет. 2. Пра прамы, рашучы, цвёрды характар чалавека. Нар. лекс., 46.
  востры як цвік. Пра нешта калючае, вострае. Янк., Пар., 27.
  здаровы як цвік. Ваўк. п., Лях. Ухв. Пра моцнага, здаровага чалавека. Federowski, 353; ЗВалодзінай.
  муляць як цвік у боце. Мін. Няўхв. Пра нешта альбо некага, што моцна перашкаджаюць. ЛЦ, 61.
  падскочыць быццам наступіў пятой на цвік. Гл. пята.
  сказаць як цвік у сэрца ўбіць. Няўхв. Пра вельмі балючыя, непрыемныя словы. Янк., Пар., 148.
  сядзець як цвік. Карэл. Пра чалавека, які моцна трымаецца свайго месца, пасады. СПЗБ 5, 339; Санько, 186.
  сядзець як на цвіках. Няўхв. Пра чалавека, які не можа ўседзець на месцы, выкручваецца, непакоіцца. Санько, 70.
  сказаць як цвіком прыбіць. Пра нешта рашуча, катэгарычна сказанае, сцверджанае. Янкоўскі, 107.
  сядзець цвіком у галаве. Пра моцна запалыя ў галаву думкі, праблемы, клопаты. БПФС, 60.
  рады каму як цвіку ў боце пад пяткай. Мін. Іран. Пра адсутнасць радасці, пачуццё непрыязні, раздражнення да каго-н. ЛЦ, 62.
 18. 18
  цвісці
  народ ідзе як мак цвіце. Гл. мак.
 19. 19
  цвічок
  хадзіць як цвічок. Памянш. Пра крамянога моцнага чалавека. Янк., 338.
 20. 20
  цвях
  здоровый як цвях. Кам. Ухв. Пра крэпкага, моцнага чалавека. ЖН, 51. ≺ Цвях - цвік.

Паведаміць пра недакладнасьць