На запыт знайшлося 24 артыкулы

 1. 1
  хабар, подкуп; падачка, прынос, падмазка, падгода, лапанка (разм.)
 2. 2
  хада, хадзьба, ход, паходка, ступа, поступ
 3. 3
  хадзіць, бадзяцца, блукаць, цягацца, сланяцца, сноўдацца, швэндацца
 4. 4
  халадзец, квашаніна
 5. 5
  халасцяк, нежанаты, бабыль; кавалер (уст.)
 6. 6
  халодны, схаладнелы, марозны, марозлівы, стылы, настылы, зябкі, азяблы, свежы; адубелы, адубянелы, сіверны, сіверкі, сіберны (разм.); сцюдзёны, сцюжны, закляклы, знобкі (абл.); ледзяны, лядзяны, лядовы, ільдзяны, аледзянелы (перан.)
 7. 7
  характар, натура, нораў, душа, псіхалогія
 8. 8
  хацецца, жадацца, прагнуцца, памыкаць, нецярплівіцца, нецярпецца; карцець, рупіць, падмываць (разм.); свярбець (перан.)
 9. 9
  хваліцца, афішыравацца; выхваляцца, пахваляцца (разм.); казыраць (перан.)
 10. 10
  хвароба, хворасць, нездароўе; немач (разм.)
 11. 11
  хварэць, недамагаць, ляжаць; качацца (перан.) □ ляжаць у пасцелі, не ўставаць з пасцелі, кволіцца здароўем
 12. 12
  хвоя, хвойка, хваіна, сасна
 13. 13
  хістацца, вагацца, гайдацца, гойдацца, пагойдвацца, ківацца, качацца, калыхацца, пакалыхвацца; калывацца, зыбацца, вахтацца (абл.)
 14. 14
  хлопец, дзяцюк, юнак
 15. 15
  хлюпаць, хлюпатаць, чвякаць, чмякаць
 16. 16
  хмара, воблака; хмурына, хмурынка, аблачына, аблачынка (разм.)
 17. 17
  холад, халадэча, халадзеча, зябкасць, свежасць, стыласць, стынь / моцны: мароз / з вільгаццю: золкасць; сцюжа, сцюдзёнасць (абл.)
 18. 18
  холадна, зябка; сцюдзёна, знобка (абл.); дрогка (перан.) □ хоць сабак ганяй, хоць ваўкоў ганяй, як у лядоўні
 19. 19
  хоп, хап, цап
 20. 20
  хрысціцца; жагнацца (абл.) □ класці крыжы

Паведаміць пра недакладнасьць