На запыт знайшлося 136 артыкулаў

 1. 1
  забава, пацеха
 2. 2
  забарона; заказ (разм.); вета, табу (кніжн.)
 3. 3
  забастоўка, стачка
 4. 4
  забаўны, займальны
 5. 5
  забіць, загубіць, знішчыць; утрупяніць, зніштожыць, улажыць, палажыць, стукнуць, прыстукнуць, дакончыць, прыкончыць, прыбраць, уходаць, кокнуць, укакошыць, укаюкаць (разм.) □ адабраць жыццё, абарваць жыццё, рашыць жыцця, пазбавіць ад жыцця, зжыць са свету, звесці са свету, адправіць на той свет, пусціць на той свет, загнаць на той свет, загнаць у магілу, увагнаць у магілу, знесці галаву, скруціць галаву, зняць галаву з плеч, выняць душу, дастаць душу, выняць дух, дастаць духі, прыбраць з дарогі, пусціць у расход, пусціць у царства нябеснае
 6. 6
  заблудзіць, заблудзіцца; зблудзіць, зблудзіцца (разм.) □ збіцца з дарогі, збіцца з тропу
 7. 7
  забойца, згубіцель, магільшчык; душагуб, людабойца, людаед, людажэрац, людамор, жываед, галаварэз (разм. пагард.); ірад (лаянк.); інквізітар (кніжн., перан.)
 8. 8
  забрацца, залезці, улезці, заціснуцца; ушыцца (разм.)
 9. 9
  забрудзіць, запэцкаць, выпацкаць, упэцкаць, запляміць, занасіць; абляпаць, заляпаць, запаскудзіць, урабіць, абрабіць, выквацаць (разм.); перавэдзгаць (абл.)
 10. 10
  забыць; забыцца (разм.); запамятаваць (абл.) □ выкінуць з галавы
 11. 11
  забяспечваць, пастаўляць, узбройваць
 12. 12
  заваёўнік, заваявальнік, захопнік, акупант
 13. 13
  заважыць; пацягнуць (разм.)
 14. 14
  завідна, повідну
 15. 15
  завушніцы, кліпсы
 16. 16
  загад, каманда, распараджэнне; прадпісанне, дырэктыва, цыркуляр (афіц.)
 17. 17
  загадзя, наперад
 18. 18
  загадка, задача, галаваломка; рэбус (перан.)
 19. 19
  загаіцца, зажыць / пра рану: зарубцавацца
 20. 20
  загар, загарэласць; загара (абл.)

Паведаміць пра недакладнасьць