На запыт знайшлося 104 артыкулы

 1. 1
  да, к, ка, пад, на □ у бок
 2. 2
  дабрадзей; філантроп (кніжн.)
 3. 3
  дабрацца, дасягнуць, дапасці, дапяць, дайсці, дабрысці, даплесціся, даехаць, дамчацца, даімчацца
 4. 4
  дабрыня, дабрата, людскасць; добрасць, дабросць (разм.)
 5. 5
  дабрэць, ласкавець
 6. 6
  даведвацца, уведваць, праведваць, разведваць, выведваць, дазнавацца, вызнаваць, распазнаваць, разгадваць, высвятляць, выясняць, даследаваць, вызначаць; дачувацца, прачуваць,' даходзіць (разм.); шукаць, дашуквацца, дакопвацца, знаходзіць, нюхаць, вынюхваць, разнюхваць, віжаваць, вывіжоўваць, разблытваць, раскусваць (перан.) □ даходзіць праўды, даходзіць яснасці, абмацваць грунт
 7. 7
  даверлівы, прастадушны, наіўны
 8. 8
  дагаварыцца, угаварыцца, згаварыцца, дамовіцца, умовіцца, змовіцца, паразумецца / пра аплату: старгавацца, згадзіцца, угадзіцца; сысціся (перан.) □ прыйсці да згоды, знайсці агульную мову, сысціся ў цане, ударыць па руках, зварыць піва
 9. 9
  дагавор, умова, пагадненне, кантракт, пакт
 10. 10
  дагаджаць, гадзіць, наравіць, ладзіць, падладжвацца, падлашчвацца, выслужвацца, услугоўваць, выслугоўвацца, падслужвацца, увіхацца; падлагоджвацца, выдыгаць, выдыгацца, удыгаць, падлабуньвацца, падлізвацца, выстачаць (разм.), пад'язджаць, танцаваць, кадзіць (перан.) □ насіць на руках, гладзіць па поўсці, хадзіць на пальчыках, хадзіць на лапках, рассыпацца макам, слацца лістам, падаць лістам
 11. 11
  даганяць, наганяць, гнаць, гнацца, насцігаць; праследаваць (абл.) □ наступаць на пяты, ісці па пятах
 12. 12
  даглядаць, глядзець, пільнаваць
 13. 13
  дагэтуль, дасюль, да гэтага, да гэтага часу, па гэты час, па гэты дзень, па сённяшні дзень
 14. 14
  дадаваць, дабаўляць, прыбаўляць, набаўляць, падбаўляць, дакладаць, падкідаць, папаўняць / сыпкае: падсыпаць / вадкае: падліваць
 15. 15
  дадатковы, лішні
 16. 16
  даёнка, дайніца; падойнік (абл.)
 17. 17
  даіць, цыркаць (разм.)
 18. 18
  дакладнасць, пунктуальнасць, літаральнасць
 19. 19
  дакучаць, надакучаць, надакучваць, назаляць, надазаляць, надазаляцца; прыядацца, даймаць, дапякаць (разм.); надаядаць (абл.) □ давацца ў знакі, мазоліць вочы, рэзаць вочы, лезці ў вочы, лезці сляпіцай, набіваць аскому, набіваць аскоміну, не даваць спакою, не даваць жыцця, не даваць быту, не даваць праходу, дурыць галаву
 20. 20
  далёка, воддаль, наводшыбе □ за светам, за гарамі, аж дзе

Паведаміць пра недакладнасьць